Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer

Det standardiserade vårdförloppet för bukspottkörtelcancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, bukspottkörtelcancer (pdf)
Kortversion för primärvården, bukspottkörtelcancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

 

 

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.