Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer

Det standardiserade vårdförloppet för bukspottkörtelcancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, bukspottkörtelcancer (pdf)
Kortversion för primärvården, bukspottkörtelcancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Information om MDK

Mora lasarett har tagit fram en lathund för MDK i Uppsala. Lathunden är anpassad till Mora lasarett men kan hämtas hem och anpassas utifrån eget behov.

Lathund MDK i Uppsala, för Mora lasarett (pdf, nytt fönster)

Mer information om MDK i Uppsala finns på Akademiska sjukhusets hemsida.

Multidisciplinär konferens, Akademiska sjukhuset

Regional baslinjemätning i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för pankreascancer (1 april 2016)

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.