Nationell planeringsgrupp för lungcancer

Planeringsgruppen har ansvaret för det nationella vårdprogramet för lungcancer och är sammansatt av representanter från olika professioner och olika specialiteter.

Ordförande

Mikael Johansson

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Annelie Behndig

överläkare lungmedicin

Norrlands universitetssjukhus

 

Gunnar Wagenius

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Jan Nyman

onkolog, ordförande planeringsgruppen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kristina Lamberg Lundström

lungmedicin

Akademiska sjukhuset Uppsala

Magnus Kentson

lungmedicin

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Maria Planck

onkolog

Skånes Universitetssjukhus

Stödjande RCC

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Mellansverige