Nationell planeringsgrupp för lungcancer

Planeringsgruppen har ansvaret för det nationella vårdprogramet för lungcancer och är sammansatt av representanter från olika professioner och olika specialiteter.

Ordförande

Bengt Bergman

regional processägare lungcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Gunilla Kaldenberg

regional processledare, sjuksköterska

Universitetssjukhuset Linköping

 

Gunnar Wagenius

överläkare

RCC Stockholm - Gotland

Jan Nyman

onkolog, regional processägare lungcancer

Sahlgrenska sjukhuset

Kristina Lamberg Lundström

lungmedicin

Akademiska sjukhuset Uppsala

Lars Ek

överläkare

Skånes universitetssjukhus

Mikael Johansson

onkolog

Norrlands universitetssjukhus Umeå

Stödjande RCC

Karin Olsson

koordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Jesper Bonnedahl

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017