Om Regionala cancercentrum i samverkan

Regionala cancercentrum samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med regionerna skapa en mer jämlik cancervård i hela landet.

Samverkansgruppen

Medlemmar i RCC i samverkan och cancerteamet

RCC i samverkan inklusive adjungerade medlemmar. Foto: Hans Alm

RCCs nationella samarbete sker framförallt inom gruppen Regionala cancercentrum i samverkan. Samverkansgruppen bildades 2010 på uppdrag av regiondirektörerna och består av de sex RCC-cheferna samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) cancersamordnare, som leder gruppens arbete.

RCC i samverkan ska tillsammans med regionerna genomföra nationella cancerstrategins intentioner, bland annat genom att skapa nationell samsyn och samordning av vårdprogram, kvalitetsregister och läkemedelsregimer.

Mer om RCCs uppdrag

Rådgivande funktion

Samverkansgruppen är rådgivande instans i cancerfrågor till SKR, Socialstyrelsen och Socialdepartementet och tar fram planer och underlag inom olika områden.

Nationella arbetsgrupper

RCCs arbete bedrivs i hög grad i nationella arbetsgrupper. Det finns diagnosspecifika nationella vårdprogramgrupper och kvalitetsregistergrupper samt diagnosövergripande arbetsgrupper för till exempel prevention, cancerläkemedel och rehabilitering. Nationella arbetsgrupper består av minst sex regionala representanter och utses och leds av RCC i samverkan.

Nationell stödfunktion

Ett tiotal medarbetare vid Sveriges Kommuner och Regioner utgör en nationell stödfunktion som bistår RCC i samverkan. Stödfunktionen har till uppgift att säkerställa och underlätta nationell samverkan i all verksamhet inom RCC.

RCC i samverkan

Kjell Ivarsson

ordförande RCC i samverkan

Sveriges Kommuner och Regioner

Anna-Lena Sunesson

enhetschef RCC Norr

RCC Norr

Lena Sharp

avdelningschef

RCC Stockholm Gotland

Maria Rejmyr Davis

verksamhetschef

RCC Syd

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

Johan Ahlgren

verksamhetschef

RCC Mellansverige

Thomas Björk-Eriksson

avdelningschef

RCC Väst

 

 

Adjungerade

Helena Brändström

nationell samordnare vårdprogram och SVF

Sveriges Kommuner och Regioner

 

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr