Patientmedverkan i cancerstudier

Klinisk patientnära forskning, är nödvändig för att utveckla och förbättra cancervården. En patient som vill delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla mycket specifika kriterier. Kontakta därför din behandlande läkare som kan ge dig mer information om vad som krävs för att du ska kunna delta i den aktuella studien.

Vad är en klinisk studie?

Kliniska studier görs genom att undersöka en grupp människor för att exempelvis testa effekt och säkerhet hos nya läkemedel, diagnostiska tester, produkter eller behandlingar.

Kliniska studier är nödvändiga för att kunna svara på frågor om till exempel effekter och biverkningar. Dessutom är de en förutsättning för att nya läkemedel, medicintekniska produkter eller behandlingar ska godkännas och kunna börja användas inom vården.

När du deltar i en studie är du med och driver forskningen framåt.

Inom en klinisk cancerstudie undersöks exempelvis:

  • hur en behandling kan användas mest effektivt
  • hur ett läkemedel tas upp, verkar och bryts ner i kroppen
  • hur man bäst utvärderar en behandling
  • vilka biverkningar som kan uppkomma i samband med en behandling.

Du kan avbryta din medverkan

Om du deltar i en studie, men inte längre vill göra det, har du rätt att när som helst avbryta din medverkan – utan att förklara varför.

Det är viktigt att du hör av dig till studiepersonalen för att informera om beslutet att avbryta. Eventuellt blir du då ombedd att komma på en avslutande undersökning.

Frågor om studier

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare som också har möjlighet söka i studiedatabasen.