Skillnader på krav CC vs CCC

Ackrediteringsprogrammet för att bli ett Cancer Centre erbjuds av OECI.

Deltagande i programmet är endast öppet för medlemmar av OECI.

Information om medlemskap i OECI

Beroende på vilka kriterier ansökande organisation uppfyller kan ansökan avse antingen ackreditering för Cancer Centre alternativt Comprehensive Cancer Centre.

 

Minimikrav för OECI Cancer Centre

Minimikrav för OECI Comprehensive Cancer Centre

Allmänna kriterier

Avdelningar för kirurgisk onkologi, strålbehandling och medicinsk onkologi; forskning och utbildning

Kvalitativ/kvantitativ bedömning via ackreditering

Kvalitativ/kvantitativ bedömning via ackreditering

Årlig budget för cancervård

> 25 miljoner Euro

> 50 miljoner Euro

Årlig budget för cancerforskning

 

> 8 miljoner Euro

Antal bäddar i slutenvård för cancerpatienter plus antal bäddar/stolar på dagenhet

> 100

> 150

Antal heltidsanställda onkologer

> 30

> 50

Antal patienter nyligen behandlade på cancercentrumet under indexåret

> 1500

> 2500

Extra forskningskriterier

Antal vetenskapliga publikationer

> 35

> 125

Antal vetenskapliga publikationer med en påverkansfaktor över 10

 

> 17

Antal vetenskapliga publikationer med en påverkansfaktor mellan 5 och 10

 

> 50

Antal studier med pågående rekrytering av patienter

> 20

> 75

Inkluderar studierna ovan även fas 1-studier?

 

Yes

Antal patienter rekryterade till planerade interventionella kliniska studier under indexåret i förhållande till patienter nyligen behandlade på cancercentrumet

 

> 10%

 

För att ackrediteras till OECI CCC måste centrumet uppfylla alla allmänna kriterier och 4 av 6 forskningskriterier (minst 2 för publikationer och 2 för försök).