Registergrupp

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Erik Nordenström

läkare

Skånes universitetssjukhus

Eva Tiensuu-Janson

dekanus

Medicinska fakulteten Uppsala

Göran Wallin

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Kristina Linder Ekberg

 

Kliniken för Endokrinologi, Metabolism o...

Christina Kjellman

 

Cancercentrum, Norrlands universitetssju...

Maja Zemmler

 

Onkologiska kliniken, Universitetssjukhu...

Viktor Johanson

regional processägare endokrina buktumörer och buksarkom

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gemensam information uppdaterad: 12 maj 2017

Regionalt