Nationellt vårdprogram prostatacancer

Rekommendationerna i vårdprogrammet följer i stor utsträckning Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Uppdatering av vårdprogrammet sker i regel en gång per år.

Faktaägare: Ove Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, ÖrebroOve Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro

Sidan uppdaterad: 14 september 2017

Regionalt