Till regionspecifikt innehåll

Kontakt

Här hittar du kontakter till införandestödjare, handläggare och ansvariga för Min vårdplan regionalt och nationellt.

Stöd och behandling

Ibland kan utbildning i Stöd och behandling ges i samarbete med regionens förvaltning för plattformen. Se kontaktlistan för regionernas förvaltning av Stöd och behandling:

Kontaktlista till regionernas förvaltning av Stöd och behandling.

Regional information

Ibland behövs regional information i Min vårdplan. Ny information läggs till genom de regionala sidorna på 1177. Kontakta din regionala redaktör för 1177.

Ansvariga kontakter för införandet av Min vårdplan

De flesta regioner har personer med uppdrag att stödja införandet av Min vårdplan. Under "Regionspecifikt innehåll" hittar du personer som ska kontaktas när Min vårdplan ska införas i en region.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Kontakt RCC Mellansverige

porträtt

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator, kontaktperson Min vårdplan

RCC Mellansverige

Region Västmanland

Anna Nordanberg

Införandestöd Min vårdplan

Region Västmanland

 

Karin Rolfsdotter Dahlberg

Införandestöd Min vårdplan

Region Västmanland

Region Värmland

Camilla Staaf

regionalt SVF-ansvarig

Region Värmland

Region Dalarna

Sandra Reblin

Införandestöd Min vårdplan

Region Dalarna

 

Susanne Andersson

cancersamordnare

Region Dalarna

Region Gävleborg

Carin Lundgren

specialistsjuksköterska

Regionalt cancercentrum Mellansverige

 

Kristina Granevåg

cancersamordnare, sjuksköterska

Region Gävleborg

Region Sörmland

Ann Boge

kontaktsjuksköterska

Region Sörmland

 

Pernilla Möller

cancersamordnare

Region Sörmland

Katarina Forsberg

Införandestöd Min vårdplan

Region Sörmland

Region Uppsala

Ann Båth

regionalt SVF-ansvarig

Region Uppsala

 

Charlotte Löfgren

Införandestöd Min vårdplan

Region Uppsala

Camilla Woll

cancersamordnare

Region Uppsala

Region Örebro län

Anna Melander

Införandestöd Min vårdplan

Region Örebro län

 

Michaela Larsson Ståhl

Införandestöd Min vårdplan

Region Örebro län

Kontakt RCC Norr

porträtt

Åsa Johansson

handläggare nationella vårdprogram och Min vårdplan

RCC Norr

Region Västerbotten

Karin Gebart-Hedman

införandestöd Min vårdplan

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Björn Westerin

Kontakt Stöd- och behandling

Region Västernorrland

Region Jämtland Härjedalen

Mia Ajax

Cancersamordnare Region Jämtland Härjedalen

Region Norrbotten

Ingela Johansson

Kontakt Stöd- och behandling

Region Norrbotten

Regionalt införande - och använvändarstöd Min vårdplan via 1177

porträtt

Hanna Rafstedt

regional samordnare för Min vårdplan

RCC Stockholm Gotland

Kontakt RCC Syd

Hanna Åberg

verksamhetsutvecklare, Handläggare Min vårdplan

RCC Syd

Region Halland

Petra Andersson

sjuksköterska

Hallands sjukhus, Region Halland

 

Louise Hansten

Införandestöd Min vårdplan

Region Halland

Region Skåne

Daniela Grimmeiss

Införandestöd Min vårdplan

Region Skåne

Region Blekinge

Agneta Johansson

Införandestöd Min vårdplan

Region Blekinge

 

Lisbeth Olin

Införandestöd Min vårdplan

Region Blekinge

Region Kronoberg

Daria Abrahamsson

Införandestöd Min vårdplan

FoUU, Region Kronoberg

 

Emelie Söderlund

Införandestöd Min vårdplan

Region Kronoberg

Kontakt RCC Sydöst

porträtt

Veronica Berglund

RCC Norr

Region Jönköpings län

Kerstin Engkvist

Införandestöd Min vårdplan

Region Jönköpings län

 

Mimmi Bjöersdorff

Utvecklingsledare

Region Jönköpings län

Region Östergötland

Johanna Edoff Lindell

utvecklingsledare

Region Östergötland

Region Kalmar län

Jessica Eriksson

regional processamordnare

Region Kalmar län

Min vårdplan i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst stödjer verksamheter som vill införa nationell Min vårdplan genom att rekrytera kontaktsjuksköterskor i regionen som regionala diagnoskoordinatorer.

Diagnoskoordinatorerna stödjer och utbildar verksamheter i arbetssätt kring Min vårdplan.

Kontakt RCC Väst

Linnea Hedegren

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Anna Johansson

kontaktsjuksköterska, RCC Väst

Västra Götalandsregionen

Annika Hilding

specialistsjuksköterska medicin

Sahlgrenska universitetssjukhuset & Östra sjukhuset

Region Halland

Linnea Blomster

Införandestöd Min vårdplan

Region Halland