Nyheter

Samverkan
Ny version av Min vårdplan för peniscancer

Nu finns Min vårdplan peniscancer v 4.0 publicerad. Den behöver aktiveras på era enheter i dialog med verksamheterna och regional SOB-förvaltning. Detta är en större revidering/uppdatering:

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram för trofoblastsjukdomar

Det nationella vårdprogrammet för trofoblastsjukdomar har uppdaterats. Vårdprogrammet skiljer sig inte från aktuell handläggning idag.

Samverkan
Min vårdplan cancer: Nu skapas fler mötesplatser för att lyfta patientens perspektiv

Patienter upplever att Min vårdplan cancer ökar deras kunskap om den egna sjukdomen, men att verktyget behöver bli smidigare att använda digitalt. Nu skapas fler mötesplatser för att lyfta patientens perspektiv i utvecklingen av Min vårdplan.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

I dag går tre nationella vårdprogram, två standardiserade vårdförlopp och två Min vårdplan för cancer ut på remiss.

Samverkan
Nu finns en uppdaterad version av vårdprogrammet för hudlymfom

Hudlymfom benämns ofta kutana lymfom. Det är en heterogen grupp av sjukdomar som har gemensamt att de utgörs av ett lymfom med primärt ursprung i huden. Hudlymfom utgör cirka 2 % av alla lymfom. Den årliga incidensen är cirka 1/100 000, vilket innebär att det är en ovanlig sjukdomsgrupp. Nu har vårdprogrammet för hudlymfom publicerats i en uppdaterad version 3.0.

Samverkan
Film om självprovtagning för HPV ska underlätta deltagande i screening

Nu finns en animerad film på 1177.se som visar och beskriver hur man tar ett självprov för HPV. Filmen har efterfrågats inom screeningverksamhet i hela landet och syftet är att kvinnor ska känna sig trygga med provtagningsmetoden.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet

Det nationella vårdprogrammet för tumörer i centrala nervsystemet har uppdaterats och omfattar nu även hjärnhinnetumörer (meningeom).

Samverkan
"En vårdprogramgrupp som fungerar väl är stark"

Efter mer än tio år som ordförande i vårdprogramsgruppen för peniscancer är det dags för Peter Kirrander att lämna över stafettpinnen. Under hans tid har det skett stora utvecklingssteg inom diagnosen som är en av urologins ovanligaste cancerformer.