Support

Du som är användare av Cytburken personöversikt ska vända dig till din lokala administratör (finns oftast på din mottagning) med frågor om ditt användarid och lösenord, och för att få hjälp med hur man använder Cytburken. Uppgift om vem som är lokal administratör vid din enhet hittar du när du loggat in under fliken "Min användare".

Du som är lokal administratör ska i första hand vända dig till din regionadministratör med frågor om Cytburken.

Manual och felsökningsförslag

Vid svårighet att logga in med SITHS-kort finns här en manual,  version 2019-08, (felsökningsförslag ingår).

Övergripande frågor

forvaltning.cytburken@rccvast.se 

Kontaktuppgifter till regionadministratörer

Region Dalarna

Helene Rathsman

Region Jämtland Härjedalen

Anette Bornhov

Region Jönköpings län

Birgitta Nystedt

 

 

Region Kalmar län

Camilla Nilsson

Region Kronoberg

Jennie Sjöman

Region Norrbotten

Jenny Nordström

Region Södermanland

Carola Eklund

Region Värmland

Maria Heggen

barnmorska

Centralsjukhuset Karlstad

Region Västerbotten

Maria Isaksson

Region Västernorrland

Annika Fahlén

Region Västmanland

Eva Bergquist

Region Uppsala

Linda Schönberg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Stockholm - Gotland sjukvårdsregionen

Zohra Gzoul

Region Örebro län

Gunilla Marlowe

Region Östergötland

Josefine Ekholm

Region Halland & Västra Götalandsregion

Josefin Rosengren

utvecklingsledare

RCC Väst

Central administratör

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst

Systemägare

Charlotte Örndal

registerhållare NKCx/process

RCC Väst