Testikelcancer seminom och non-seminom

Testikelcancer är en fåtalsdiagnos och utgör en liten del av manlig cancer, cirka 1 procent. Testikelcancer drabbar unga män och är den vanligaste cancersjukdomen hos män mellan 25-40 år, med cirka 300 fall/år i Sverige. 

Det finns två typer av testikelcancer. Den ena typen, seminom, utgör cirka 60 procent och drabbar framför allt män i åldrarna 30–45 år. Cancern upptäcks ofta innan den har spridit sig (bildat metastaser). Den andra typen, non-seminom, drabbar oftast yngre män mellan 20 och 35 år. Denna typ kan växa snabbt och är i hälften av fallen spridd när den upptäcks.

Trots avsevärd andel av spridd sjukdom vid diagnos är prognosen för testikelcancer mycket god med en överlevnad på 97 procent i Sverige.

Faktaägare: Olof Ståhl, Onkologiska kliniken, SUS, Lund

Sidan uppdaterad: 14 september 2016