Till regionspecifikt innehåll

Testikelcancer seminom och non-seminom

Testikelcancer är en fåtalsdiagnos och utgör en liten del av manlig cancer, cirka 1 procent. Testikelcancer drabbar unga män och är den vanligaste cancersjukdomen hos män mellan 25-40 år, med cirka 300 fall/år i Sverige. 

Det finns två typer av testikelcancer. Den ena typen, seminom, utgör cirka 60 procent och drabbar framför allt män i åldrarna 30–45 år. Cancern upptäcks ofta innan den har spridit sig (bildat metastaser). Den andra typen, non-seminom, drabbar oftast yngre män mellan 20 och 35 år. Denna typ kan växa snabbt och är i hälften av fallen spridd när den upptäcks.

Trots avsevärd andel av spridd sjukdom vid diagnos är prognosen för testikelcancer mycket god med en överlevnad på 97 procent i Sverige.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om testikelcancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om testikelcancer.

Bilaga 2X Regional cancerplan testikelcancer (pdf)

Regional patientprocessledare

Olof Ståhl

regional patientprocessledare testikelcancer

Skånes universitetssjukhus, Lund