Till regionspecifikt innehåll

Kvalitetsrapporter

Nationella rapporter för livmoderhalscancerprevention baseras på uppgifter från NKCx analysdatabas.

Nationella kvalitetsrapporter

De nationella rapporterna publiceras på analysdatabasens webbplats.

NKCx analysdatabas

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionala kvalitetsrapporter Sjukvårdsregion Mellansverige 

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Sjukvårdsregion Mellansverige. Rapporterna baseras på data från NKCx processregister, Cytburken och tas fram vid RCC Väst. Alla filer är i PDF och öppnas i nytt fönster.

Regional kvalitetsrapport 2022

Regional kvalitetsrapport 2021

Regional kvalitetsrapport 2020

Regional kvalitetsrapport 2019

Regional kvalitetsrapport 2017

Regional kvalitetsrapport 2016

Regionala kvalitetsrapporter Sydöstra sjukvårdsregionen

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Sydöstra sjukvårdsregionen. Rapporterna baseras på data från NKCx processregister, Cytburken och tas fram vid RCC Väst. Alla filer är i PDF och öppnas i nytt fönster.

Regional kvalitetsrapport 2022

Regional kvalitetsrapport 2020

Regional kvalitetsrapport 2018

Regional kvalitetsrapport 2017

Regional kvalitetsrapport 2016

Regional kvalitetsrapport 2015

Regional kvalitetsrapport 2014

Regionala kvalitetsrapporter

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Västra Götalandsregionen och Region Halland. Alla filer är PDF-filer och öppnas i nytt fönster.

Kvalitetsrapport 2022

Kvalitetsrapport 2021

Kvalitetsrapport 2020

Kvalitetsrapport 2019

Kvalitetsrapport 2018

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2104

Tidigare rapporter 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007