Ärftlig cancer

Cancer är en relativt vanlig sjukdom som cirka en tredjedel av befolkningen insjuknar i, oftast på äldre dagar. Man vet att cirka 5–10 procent av all cancer orsakas av ärftliga faktorer, dvs. medfödda genetiska förändringar som i olika utsträckning bidrar till en ärftligt ökad risk för viss cancersjukdom.

Ärftligheten beror antingen på en enskild nedärvd gen eller på en multifaktoriell nedärvning – samverkan mellan flera gener och omgivningsfaktorer. Bland våra vanligare cancerformer såsom bröstcancer och tjocktarmscancer så finns t.ex. ärftlig bröst- och äggstockscancer med förändring i generna BRCA1 eller BRCA2 och ärftlig tjocktarmscancer (Lynch syndrom). Mindre vanligt är genetiska förändringar i andra gener som förklarar ärftlighet för annan tumör eller cancersjukdom.

Kännetecken

  • Samma form av cancer alternativt kända kombinationer av tumörer, såsom bröst- och äggstockscancer hos flera personer i släkten.
  • Yngre ålder för insjuknande än förväntat.
  • Flera primära cancerinsjuknande hos en och samma person, t.ex. både cancer i brösten och äggstockarna.
  • Vissa typer av ovanliga tumördiagnoser, t.ex. feokromocytom och medullär thyroideacancer.

Syfte

  • Förbättrad behandling av ärftlig cancer hos person som insjuknat.
  • Att tidigt upptäcka eller helt förhindra insjuknande hos person som har en ökad risk att insjukna.
  • Att identifiera personer som inte har en ökad risk i familjer med ärftlighet för cancer.

Remissindikationer

Vg se länkar till respektive vårdprogram

Ordlista

Förstagradssläkting: föräldrar, barn, syskon
Andragradssläkting: far- och morföräldrar, syskonbarn, fars syskon, mors syskon

Faktaägare: Marie Stenmark-Askmalm
Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 21 september 2018

Regionalt