Nyheter

Samverkan
Ny Covid-rapport: Begränsad påverkan på utredning och behandling

Idag publicerar RCC i samverkan en ny rapport som speglar utvecklingen inom vården av lungcancer och tjock- och ändtarmscancer under det första pandemiåret 2020. Rapporten bygger på data från de nationella kvalitetsregistren för lungcancer respektive tjock- och ändtarmscancer.

Samverkan
Provtagningen räddade mitt liv

Mikael Sirén var 60 år när han fick ett erbjudande om provtagning för att tidigt kunna upptäcka tjock- och ändtarmscancer. Bara några dagar efter att han skickat in provet för analys blev han kallad till Falu lasarett för koloskopiundersökning. – Jag är så otroligt tacksam att sjukvården så tidigt hittade min tumör och kunde bota mig från cancer.

Samverkan
”Äntligen är vi i gång!” – positiva erfarenheter av screening för tarmcancer i Skåne och Dalarna

Samtliga regioner i Sverige har fattat beslut om att införa allmän screening av tjock- och ändtarmscancer. Ett beslut som beräknas rädda flera hundra liv om året. I mars och april startade de första regionerna sina screeningprogram. Införandet har gått smidigt och över all förväntan, menar specialistläkarna Daniel Sjöberg och Jan Lillienau, projektledare och samordnare för tarmcancerscreening i Region Dalarna och Region Skåne.

Samverkan
Apotekare inom barnonkologin – en del av teamet

Varje barncancercenter i Sverige har numera en apotekare anställd. Sedan ett år tillbaka arbetar Sofie Holmgren som apotekare på barnavdelning 3 vid Norrlands universitetssjukhus, där barn med onkologiska och hematologiska sjukdomar utreds och behandlas. Anställningen är ett av resultaten av en statlig barncancersatsning.

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram för äggstockscancer med epitelial histologi

Det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer med epitelial histologi har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan januari 2022.

Samverkan
Vårdprogrammet för Kronisk lymfatisk leukemi är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) har uppdaterats och fastställts av RCC i samverkan 2022-01-25.

Samverkan
Checklista ska hjälpa att beakta patientperspektivet i vårdprogrammen

RCC har i samverkan med företrädare i de sjukvårdsregionala patient- och närståenderåden tagit fram en checklista för patientperspektivet. Syftet med checklistan är att uppmana och underlätta för vårprogramgrupperna att beakta patientperspektivet i arbetet med nationella vårdprogram.

Samverkan
Remissrunda med förlängd svarstid

Med anledning av pågående pandemi förlängs svarstiden för remissrunda 15 februari. Svarstiden förlängs från 2 till 3 månader. Svarsdatum blir därmed 16 maj.

Samverkan
Möjlighet att testa att arbeta i Individuell patientöversikt

Med hjälp av RCCs nya testversion av Individuell patientöversikt (IPÖ) finns nu möjlighet att testa att arbeta i systemet. Är du nyfiken på hur IPÖ fungerar ger testversionen både en inblick direkt in i systemet och möjligheten att praktiskt testa funktionerna.

Samverkan
Nytt standardiserat vårdförlopp och uppdaterat nationellt vårdprogram MPN

RCC samverkan har fastställt ett nytt standardiserat vårdförlopp (SVF) för Myeloproliferativ neoplasi (MPN). Det nationella vårdprogrammet för MPN har genomgått en mindre uppdatering.