25
JAN
2022

Samverkan

Uppdaterat nationellt vårdprogram för äggstockscancer med epitelial histologi

Det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer med epitelial histologi har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan januari 2022.

Samverkan

Checklista ska hjälpa att beakta patientperspektivet i vårdprogrammen

RCC har i samverkan med företrädare i de sjukvårdsregionala patient- och närståenderåden tagit fram en checklista för patientperspektivet. Syftet med checklistan är att uppmana och underlätta för vårprogramgrupperna att beakta patientperspektivet i arbetet med nationella vårdprogram.

Samverkan

Remissrunda med förlängd svarstid

Med anledning av pågående pandemi förlängs svarstiden för remissrunda 15 februari. Svarstiden förlängs från 2 till 3 månader. Svarsdatum blir därmed 16 maj.


20
JAN
2022

Samverkan

Möjlighet att testa att arbeta i Individuell patientöversikt

Med hjälp av RCCs nya testversion av Individuell patientöversikt (IPÖ) finns nu möjlighet att testa att arbeta i systemet. Är du nyfiken på hur IPÖ fungerar ger testversionen både en inblick direkt in i systemet och möjligheten att praktiskt testa funktionerna.


17
JAN
2022

Samverkan

Nytt standardiserat vårdförlopp och uppdaterat nationellt vårdprogram MPN

RCC samverkan har fastställt ett nytt standardiserat vårdförlopp (SVF) för Myeloproliferativ neoplasi (MPN). Det nationella vårdprogrammet för MPN har genomgått en mindre uppdatering.