Nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan

RCC i samverkan har tillsatt en nationell arbetsgrupp, med uppdrag att driva utvecklingsarbete gällande kontaktsjuksköterska och Min vårdplan i cancervården.

Gruppen ska:

  • utveckla kontaktsjuksköterskans funktion i cancervården.
  • verka för implementering och uppföljning av kontaktsjuksköterskefunktionen.
  • särskilt beakta behovet av kontaktsjuksköterska för diagnoser med få fall samt i svaga patientgrupper.
  • arbeta för införande, uppföljning och utveckling av en individuell vårdplan, Min vårdplan.

Arbetsgrupp

Katja Vuollet Carlsson

ordf. NAG kontaktsjuksköterska

RCC Norr

 

Hanna Rafstedt

regional samordnare för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan

RCC Stockholm Gotland

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Hanna Åberg

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst