Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer är uppdaterat februari 2019.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje huvud- och halscancer 

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regionalt vårdprogram/regional medicinsk riktlinje huvud- och halscancer