Till regionspecifikt innehåll

Integritetspolicy Regionala cancercentrum i samverkan

Inom Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) är vi måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. RCC värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar.

De personuppgifter vi behandlar är sådana som du själv uppger till oss (såsom namn, postadress, e-postadress och telefonnummer etc.) när du till exempel anmäler dig till våra evenemang, beställer prenumeration på våra nyhetsbrev eller väljer att delta i arbetet med att förbättra vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen är i dessa fall ditt samtycke.

Om du har en anställning inom eller ett uppdrag för RCC (t.ex. som patientföreträdare, processledare eller ordförande i en vårdprogram- eller kvalitetsregistergrupp) behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i ditt uppdrag, distribuera information, minnesanteckningar, nyheter med mera. Den rättsliga grunden är då allmänt intresse.

Hantering av dina personuppgifter

RCC använder dina personuppgifter för de specifika ändamål som beskrivs ovan. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för respektive ändamål. Om du inte längre vill ta emot RCCs nyhetsbrev kan du avsluta tjänsten via länken Avprenumerera i nyhetsbrevet.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, förutom i sådana fall då vi har avtal med tredje part för teknisk förvaltning av webbplatsen eller andra register och databaser, samt med de samarbetspartners som RCC använder för att administrera och skicka ut nyhetsbrev. Dessa upprätthåller genom avtal samma skyddsnivå som vi.

Har du ett uppdrag vid RCC publiceras dina personuppgifter på vår webbplats www.cancercentrum.se

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos RCC. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att få dem rättade eller raderade. Det gör du enklast genom att kontakta dataskyddsombudet vid ditt regionala cancercentrum.

Du hittar kontaktuppgifter till dataskyddsombud och information om personuppgiftsansvarig vid respektive regionalt cancercentrum under rubriken Regionspecifikt innehåll. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och anser att de strider mot dataskyddsförordningen kan du klaga till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgifter i nationella kvalitetsregister

För patienter vars uppgifter registreras i ett nationellt kvalitetsregister inom cancervården, har centralt personuppgiftsansvariga (CPUA) ett övergripande ansvar för hantering av personuppgifter. Till dem kan du som är registrerad i kvalitetsregister vända dig för frågor om dina uppgifter och rättigheter.

Kontaktuppgifter till CPUA

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Personuppgiftsansvarig för RCC Mellansverige

Region Uppsala
Organisationsnummer: 232100-0024
Personuppgiftsansvarig nämnd är Sjukhusstyrelsen.

Kontakt till dataskyddsombud

Har du frågor om hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta RCC Mellansveriges dataskyddsombud via dataskyddsombud@regionuppsala.se 

Personuppgiftsansvarig för RCC Norr

Region Västerbotten. Organisationsnummer: 232100-0222

Adress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå

Tfn växel: 090-785 00 00. E-post: diariet@regionvasterbotten.se

Dataskyddsombud

Har du frågor om hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet för RCC Norr via e-post: 

dataskyddsombud@regionvasterbotten.se

Kontakt RCC Norr

E-post: rccnorr@regionvasterbotten.se

Personuppgiftsansvarig för RCC Stockholm Gotland

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
Box 30017, 104 25 Stockholm.
Telefon: 08-123 132 00,
E-post: regionaltcancerncentrum.hsf@regionstockholm.se

Dataskyddsombud

Har du frågor om hantering av dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet för RCC Stockholm Gotland via e-post:
regionaltcancerncentrum.hsf@regionstockholm.se

 

Personuppgiftsansvarig för RCC Syd

Regionstyrelsen, Region Skåne, Organisationsnummer 232100-0255

Kontakt till dataskyddsombud

Begäran om utdrag ur Cancerregistret på regional nivå ska göras skriftligen till personuppgiftsombudet i Region Skåne som vidarebefordrar ärendet till RCC Syd:
Personuppgiftsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad

Telefon: 044-309 30 00, E-post: region@skane.se

Personuppgiftsansvarig för RCC Sydöst

Regionstyrelsen, Region Östergötland
Organisationsnummer: 232100-0040

Kontakt till dataskyddsombud

Har du frågor om hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet för RCC Sydöst via dataskyddsombud@regionostergotland.se

 

Personuppgiftsansvarig för RCC Väst

Regionstyrelsen Västra Götaland

Kontakt till dataskyddsombud

Dataskyddsombudet hos Regionstyrelsen Västra Götaland
Dataskyddsombudet
Koncernkontoret
462 80 Vänersborg
Telefon: 010-441 00 00
E-post: koncernkontoret.dso@vgregion.se