ENGLISH
MENY
Till regionspecifikt innehåll

Komplementär och alternativ medicin

Forskning visar att minst var fjärde patient med cancer använder någon form av komplementär metod. Endast en av tre patienter diskuterar denna behandling öppet med sin vårdgivare inom cancervården trots att över hälften vill ha en sådan dialog.

Broschyren Om du funderar på komplementär och alternativ medicinEn broschyr om komplementär och alternativ medicin (KAM) har tagits fram för att ge stöd i mötet med patienter och bidra till att skapa en bättre dialog kring komplementära och alternativa metoder mellan patienter och vården.

Broschyren belyser bland annat olika KAM-metoder, när det kan vara rimligt att använda KAM och när man bör avstå. Den behandlar även omdiskuterade ämnen som antioxidanter och användning av hormonliknande ämnen vid behandling av bröstcancer.

Om du funderar på komplementär och alternativ medicin - webb (pdf, nytt fönster)

Om du funderar på komplementär och alternativ medicin - tryckfärdig fil (pdf, nytt fönster)

Stort intresse bland patienter

Komplementär- och alternativmedicin är ett samlingsnamn för ett stort antal olika metoder som oftast inte finns tillgängliga inom ramen för den vanliga hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis handla om naturpreparat, vitaminer eller mineraler, avslappning, massage, yoga, meditation eller akupunktur.

Forskning som publicerats i RCCs regi visar att minst var fjärde patient med cancer använder någon form av komplementär metod. Endast en av tre patienter diskuterar denna behandling öppet med sin vårdgivare inom cancervården trots att över hälften vill ha en sådan dialog.

Majoriteten av användningen sker som komplement till onkologisk behandling med avsikt att öka livskvalitet, lindra symtom från cancersjukdomen eller behandlingen. Patienters stigande intresse för dessa metoder som egenvård kan ses som ett uttryck för ökad patientkompetens samt en önskan om att bidra till sitt välmående.

Publicerad forskning om patienters användning av komplementärmedicin vid cancer (studie från Stockholm) -  engelska (pdf, nytt fönster)

Publicerad forskning om patienters användning av komplementärmedicin vid cancer (studie från Gävleborg) Källman et al - engelska (pdf, nytt fönster). 

Den alternativa användningen, det vill säga när dessa metoder används istället för konventionell cancervård, är ovanlig men leder ofta till svårigheter i dialogen mellan patienter och cancervården.

Publicerad forskning om patienters och läkares resonemang om användning av alternativmedicin vid cancer- engelska, The Oncologist (Wode et al) (pdf, nytt fönster)

Fortbildning för cancervården

Sedan 2021 ges fortbildningskursen Komplementär och integrativ medicin vid cancer© en gång per termin för samtliga professioner inom cancervården i hela Sverige. För mer information och anmälan

Kliniska riktlinjer

Society for integrative oncology (SIO) har i samarbete med American Society for Clinical Oncology (ASCO) utgivit kliniska riktlinjer för användning av komplementär- och integrativmedicinska metoder vid bröstcancer, smärta vid cancer samt för depression och ångest vid cancer.

Publicerade kliniska riktlinjer för integrativ cancervård vid bröstcancer- engelska (Greenlee et al) (pdf, nytt fönster). 

Publicerade kliniska riktlinjer för integrativ cancervård vid cancerrelaterad smärta- engelska (Jun et al,) (pdf, nytt fönster).

Publicerade kliniska riktlinjer för integrativ cancervård vid depression och ångest- engelska (Carlson et al) (pdf, nytt fönster)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Beställning av broschyr

Verksamheter inom Sjukvårdsregion Mellansverige beställer upptryckta exemplar av broschyren om komplementär och alternativ medicin (KAM) genom att kontakta er regions upphandlade tryckeri.

Längre upp på sidan finns en tryckfärdig pdf att ladda ner och skicka till tryckeriet vid beställningen. Ta hjälp av er regions kommunikationsavdelning vid behov.

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa upptryckta exemplar av broschyren om komplementär och alternativ medicin (KAM) och arbetar inom norra sjukvårdsregionen?

Kontakta RCC Norr, så skickar vi broschyrer kostnadsfritt, till er verksamhet, inom norra sjukvårdsregionen.

Kontaktperson RCC Norr

porträtt

Helena Strömqvist

RCC Norr

Aktiviteter inom processen Integrativ cancervård

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa upptryckta exemplar av broschyren om komplementär och alternativ medicin (KAM) och arbetar inom Region Stockholm?
Kontakta RCC Stockholm Gotland, så skickar vi broschyrer kostnadsfritt, till er verksamhet, inom Region Stockholm Gotland.

Sjukvårdsregional cancerplan Stockholm Gotland

Fokus för arbetet med integrativ cancervård i den regionala cancerplanen 2024 - 2027, se sid. 42 - 43

 

Beställning av broschyr

Verksamheter inom södra sjukvårdsregionen beställer upptryckta exemplar av broschyren om komplementär och alternativ medicin (KAM) genom att kontakta er regions upphandlade tryckeri.

Längre upp på sidan finns en tryckfärdig pdf att ladda ner och skicka till tryckeriet vid beställningen. Ta hjälp av er regions kommunikationsavdelning vid behov.

Beställning av broschyr

Verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen kan beställa upptryckta exemplar av broschyren om komplementär och alternativ medicin (KAM) på Västra Götalandsregionens Marknadsplats.

Artikelnummer: VGR18196