Till regionspecifikt innehåll

Nationell Min vårdplan bröstcancer

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Min vårdplan ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka deras delaktighet och trygghet.

Min vårdplan innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med bröstcancer. Det är viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som verksamheten avser att följa upp.

Min vårdplan bröstcancer finns digitalt via 1177 Vårdguiden. Här hittar du den som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.

Den senaste versionen av Min vårdplan bröstcancer publicerades 2021-09-15. Se versionsinformation för vad som ändrats sedan föregående version.

Versionsinformation Min vårdplan bröstcancer, (pdf, nytt fönster)

Alla PDF-dokument öppnas i nytt fönster.

Bröstcancer hos män

Cancer i mjölkgångarna, duktal bröstcancer

Duktal cancer in situ, DCIS

Inflammatorisk bröstcancer

Cancer i mjölkkörtlarna, lobulär bröstcancer

Lobulär neoplasi

Medullär bröstcancer

Mucinös bröstcancer

Pagets sjukdom

Papillär bröstcancer

Tubulär bröstcancer

Trippelnegativ bröstcancer

Fakta om din bröstcancer

Fertilitet och behandling av bröstcancer – kvinna

Fertilitet och behandling av bröstcancer – man

Botande eller kurativ behandling av bröstcancer

Symtomlindrande eller palliativ vård

Tidslinje_Behandling med läkemedel före operation

Tidslinje_Behandling med läkemedel efter operation

Tidslinje_Strålbehandling efter operation

Operation av bröstcancer

Förberedelse inför en operation i narkos

Så går en operation i narkos till

Operation av hela bröstet – mastektomi

Bröstbevarande operation

Operation i armhålan

Bröstrekonstruktion

Rekonstruktion av bröst med implantat

Rekonstruktion av bröst med implantat och vävnadsmatrix eller nät

Rekonstruktion av bröst med egen vävnad

Rekonstruktion av bröstvårta och vårtgård

Sårvård efter en operation av bröstet

Biverkningar och komplikationer efter en operation av bröstet

Biverkningar och komplikationer efter en operation i narkos

Bh och bröstprotes

Sårvård efter en operation av bröstet

Cytostatikabehandling

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling

Att tänka på vid cytostatikabehandling – bröstcancer

Strålbehandling av bröstcancer

Hormonell behandling av bröstcancer

Hormonell behandling med aromatashämmare – anastrozol, exemestan, letrozol

Hormonell behandling med GNRH- analoger – zoladex

Hormonell behandling med fulvestrant

Hormonell behandling med antiöstrogen tamoxifen

Målriktad behandling av bröstcancer

Behandling med bisfosfonater

Behandling med kortison vid bröstcancer

Behandling av smärta

Perifert inlagd venkateter, Picc-line

Subkutan venport, SVP

Patientinformationen kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för bröstcancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan bröstcancer digitalt, via 1177 Vårdguiden.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj Nyheter från Samverkan och Min vårdplan.

Prenumerera på nyheter från RCC

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Ordförande

Hanna Rafstedt

kontaktsjuksköterska

Bröstcentrum, Södersjukhuset, Stockholm

Deltagare

Jeanette Bäcklund

kontaktsjuksköterska

Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Susanne Ahlstedt Karlsson

kontaktsjuksköterska

Bröstcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anna-Karin Åkesson

kontaktsjuksköterska

Onkologkliniken, Skånes Universitetssjukhus

Eva Ulff

onkologisjuksköterska

Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Patientrepresentant

Susanne Dieroff Hay

ordförande

Bröstcancerförbundet

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Information om mammografi på lätt svenska

Stöd vid information om mammografi på lätt svenska

Stöd vid information om bröstcentrum

Syftet med informationen är att orientera patienten i de händelser som kan bli aktuella under utredning och eventuell behandling. Det är alltså en övergripande information. Detaljerad individuell information kommer patienten att få i den individuella vårdplanen. 

Användning

 1. Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient. 
  Om bröstcentrum (pdf, nytt fönster)
 2. Här kan du ladda ner en tryckfärdig pdf. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. 
  Om bröstcentrum (pdf, nytt fönster)

OBS! Undvik att skriva ut denna på vanlig skrivare då folderns format inte är anpassat för detta.

Min vård- och rehabiliteringsplan

"Min vård- och rehabiliteringsplan" delas ut till patienter i Västra sjukvårdsregionen i samband med att de får diagnosen bröstcancer eller förstadium till bröstcancer. Boken används under hela behandlingsperioden och är tänkt att vara ett komplement till övrig muntlig och skriftlig information.

Min vård- och rehabiliteringsplan är en reviderad version av den patientinformation som tidigare benämndes Rosa boken. 

Ett omfattande arbete har genomförts för att ta fram en mer individuell och interaktiv vårdplan. Boken är ett underlag till individuell vårdplan med checklistor och sidor att fylla i tillsammans med patienten.

Materialet är framtaget i samarbete med patientrepresentanter inom ramen för det utvecklingsarbete av bröstcancervården som sker med stöd av Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). 

Vill ni använda broschyren, delar av texten eller enskilda bilder i en annan region stäm av med ansvarig utvecklingsledare vid RCC Väst. Om ni sedan gör ändringar i dokumentet är ni själva ansvariga för att säkerställa att informationen är korrekt.

Inspiration har hämtats från böckerna Information och samtalsstödDen ofrivilliga resenären samt södra sjukvårds-
regionens Min vårdplan för bröstcancerpatienter.

Min-vard-o-rehab-brost-webb250px.jpg

Beställ Min vård- och rehabiliteringsplan kostnadsfritt via adress- och distributionscentrum (sök på "Min vård och rehabiliteringsplan")

Ladda ner Min vård- och rehabiliteringsplan (pdf, nytt fönster)

 

 

 

 

 

 


Innehåll: 

Del 1: Mina vårdkontakter och min vårdplan

Mina vårdkontakter
Hälsofrämjande cancervård
Min vård- och rehabiliteringsplan
Att kommunicera dina behov
Här sitter min/mina förändring/-ar
Planerad behandling
Min cancerrehabiliteringsplan
Planering vid operation
Min operationsplanering
Planering och tider för mig i samband med min operation

Del 2: Behandling och rehabilitering vid bröstcancer

Behandling vid bröstcancer
Olika former av bröstcancer
Egenskaper hos tumören
Faktorer som påverkar din behandlingsform 
Kirurgi
Behandling med läkemedel
Strålbehandling
Bröstrekonstruktion
Fysisk aktivitet och träning
Trötthet (fatigue)

Del 3: Hur påverkas du av cancerbesked och behandling?

Känslomässiga reaktioner
Till dig som har minderåriga barn
Fertilitet och sexualitet
Arbete och sjukskrivning
Min uppföljning

Sekretess, tystnadsplikt, kvalitetsregister och studier

Kontakt

porträtt

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare

RCC Väst