Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan bröstcancer

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan bröstcancer innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får den information hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan aktiverar du endast om det finns lokala rutiner för hur din verksamhet ska använda och följa upp patientens svar.

Min vårdplan bröstcancer finns digitalt via 1177. Digitalt finns fler funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera.

Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan bröstcancer i PDF-format här på sidan.

Den senaste versionen av Min vårdplan bröstcancer publicerades 2022-06-29. Se versionsinformation för vad som ändrats sedan föregående version.

Versionsinformation Min vårdplan bröstcancer, (pdf, nytt fönster)

Obs, skriv ut dubbelsidigt för bästa resultat.

Huvuddokument, information till alla (pdf, nytt fönster)

Patientinformationen kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för bröstcancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan bröstcancer digitalt, via 1177.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Diagnosspecifik regional patientinformation

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Ordförande

Jeanette Bäcklund

kontaktsjuksköterska

Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Deltagare

Susanne Ahlstedt Karlsson

kontaktsjuksköterska

Bröstcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Anna-Karin Åkesson

kontaktsjuksköterska

Onkologkliniken, Skånes Universitetssjukhus

Eva Ulff

onkologisjuksköterska

Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Yohana Collins Bikova

sjuksköterska

Bröstcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Patientrepresentant

Susanne Dieroff Hay

ordförande

Bröstcancerförbundet

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Information om mammografi på lätt svenska

Stöd vid information om mammografi på lätt svenska

Stöd vid information om bröstcentrum

Syftet med informationen är att orientera patienten i de händelser som kan bli aktuella under utredning och eventuell behandling. Det är alltså en övergripande information. Detaljerad individuell information kommer patienten att få i den individuella vårdplanen. 

Användning

 1. Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient. 
  Om bröstcentrum (pdf, nytt fönster)
 2. Här kan du ladda ner en tryckfärdig pdf. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri. 
  Om bröstcentrum (pdf, nytt fönster)

OBS! Undvik att skriva ut denna på vanlig skrivare då folderns format inte är anpassat för detta.

Min vård- och rehabiliteringsplan

"Min vård- och rehabiliteringsplan" delas ut till patienter i Västra sjukvårdsregionen i samband med att de får diagnosen bröstcancer eller förstadium till bröstcancer. Boken används under hela behandlingsperioden och är tänkt att vara ett komplement till övrig muntlig och skriftlig information.

Min vård- och rehabiliteringsplan är en reviderad version av den patientinformation som tidigare benämndes Rosa boken. 

Ett omfattande arbete har genomförts för att ta fram en mer individuell och interaktiv vårdplan. Boken är ett underlag till individuell vårdplan med checklistor och sidor att fylla i tillsammans med patienten.

Materialet är framtaget i samarbete med patientrepresentanter inom ramen för det utvecklingsarbete av bröstcancervården som sker med stöd av Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). 

Vill ni använda broschyren, delar av texten eller enskilda bilder i en annan region stäm av med ansvarig utvecklingsledare vid RCC Väst. Om ni sedan gör ändringar i dokumentet är ni själva ansvariga för att säkerställa att informationen är korrekt.

Inspiration har hämtats från böckerna Information och samtalsstödDen ofrivilliga resenären samt södra sjukvårds-
regionens Min vårdplan för bröstcancerpatienter.

Min-vard-o-rehab-brost-webb250px.jpg

Beställ Min vård- och rehabiliteringsplan kostnadsfritt via adress- och distributionscentrum (sök på "Min vård och rehabiliteringsplan")

Ladda ner Min vård- och rehabiliteringsplan (pdf, nytt fönster)

 

 

 

 

 

 


Innehåll: 

Del 1: Mina vårdkontakter och min vårdplan

Mina vårdkontakter
Hälsofrämjande cancervård
Min vård- och rehabiliteringsplan
Att kommunicera dina behov
Här sitter min/mina förändring/-ar
Planerad behandling
Min cancerrehabiliteringsplan
Planering vid operation
Min operationsplanering
Planering och tider för mig i samband med min operation

Del 2: Behandling och rehabilitering vid bröstcancer

Behandling vid bröstcancer
Olika former av bröstcancer
Egenskaper hos tumören
Faktorer som påverkar din behandlingsform 
Kirurgi
Behandling med läkemedel
Strålbehandling
Bröstrekonstruktion
Fysisk aktivitet och träning
Trötthet (fatigue)

Del 3: Hur påverkas du av cancerbesked och behandling?

Känslomässiga reaktioner
Till dig som har minderåriga barn
Fertilitet och sexualitet
Arbete och sjukskrivning
Min uppföljning

Sekretess, tystnadsplikt, kvalitetsregister och studier

Kontakt

porträtt

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare

RCC Väst