Nationell vårdprogramgrupp tjock- och ändtarmscancer

Ny nationell vårdprogramgrupp för tjock- och ändtarmscancer är under bildande.

Ordförande

Bärbel Jung

ordförande, kirurg

Universitetssjukhuset Linköping

Stödjande RCC

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

nationell vårdprogramhandläggare,

RCC Norr

Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 8 maj 2018