Prestigelöst samarbete bakom välfungerande uppföljning

Systemen ser olika ut, liksom arbetssätten och rutinerna för väntetidsmätningen. Men gemensamt för några av de regioner som kommit långt med SVF-rapporteringen är att de arbetat intensivt med det från första början, med tydlig arbetsfördelning och i samarbeten över gränserna. Region Västerbotten kunde utnyttja etablerade välfungerande system och rutiner för att snabbt komma i gång.

Lena Svensson– Vi visste att det skulle komma, men kände oss frågande kring hur vi skulle mäta. Det säger väntetidssamordnaren Lena Svensson (bilden) i Region Västerbotten, som minns att det i början fanns en stor osäkerhet kring kodning av SVF.

– Det var inte förrän hösten 2015 det började lossna, i och med att vi fick KVÅ-koderna och vägledningarna. Då övergick det ganska fort till verkstad.

Även Göran Hugosson, som hade utsetts till lokal projektledare för införandet av SVF på våren samma år, kände sig vilsen i början.

– Min upplevelse var att jag fick i min hand ett projekt som ingen riktigt visste vad det innehöll. Dessutom märkte vi att arbetssätten varierade, ledtiderna mättes och redovisades på olika vis inom olika delar av regionen.

Utnyttjade befintliga strukturer och verktyg

Men så inledde han samarbete med Lena Svensson.

– Genom att nyttja hennes kompetens blev mycket självklart. Hon hade redan strukturerna och tillgång till flera av de funktioner och verktyg som behövdes för insamling av data och rapportering till den nationella väntetidsdatabasen, säger han.

Lena Svensson hade kommit fram till att det gick att utveckla det datalager som landstinget (numera regionen) nyligen hade byggt upp, så att det gick att följa patienter och ledtider med hjälp av det.

Hon och Göran Hugosson lovordar detta datalager, som bland annat kopplar ihop patienternas folkbokföringsadresser med förloppet. Det underlättar väntetidsuppföljningen, eftersom det då går att identifiera de patienter som kommer från andra regioner. Region Västerbotten ger regionsjukvård till patienter från alla fyra Norrlandslänen.

Inspirerats av SVF-Inca

Region Västerbotten har också tagit del av och fått viss inspiration av SVF-Inca och kommer bygga in en del av dess funktioner i sitt systemstöd i Diver, som Lena Svensson beskriver som ”ett dykverktyg för visualisering av data”.

– Men vi kommer inte att gå över till SVF-Inca, eftersom vi inte vill satsa på ett planeringsverktyg som kräver manuell inmatning och som ligger externt och separerat från datajournal och utdataverktyg. Eftersom huvuddelen av patienterna inom SVF inte har cancer och då heller inte ska föras över till kvalitetsregister, ser vi inga vinster i att använda SVF-Inca av den anledningen, säger Göran Hugosson.

Han och andra inom regionen ser det som mycket viktigt att utveckla former för analys av statistik med ingående ledtider, inklusive delledtider, samt medianväntetid. Detta kan till stora delar redan idag tillgodoses i det befintliga systemstödet i Diver.

Kvalitetskontrollerar data innan rapportering

I Region Västerbotten är det Lena Svensson som har ansvaret för att all väntetidsdata går i väg till nationella väntetidsdatabasen, vilket görs via elektroniska filer.

– Om något ser orimligt ut kan jag skicka ett mejl till verksamheten och fråga, men eftersom den primära kvalitetskontrollen ska göras av verksamheten försöker vi jobba för att de ska få bättre verktyg att göra det.

Att regionen fått till en bra struktur kring sin väntetidsuppföljning handlar också om att de jobbat prestigelöst och tagit hjälp från olika håll och av olika kompetenser.

– Samverkan är det som bygger och ger framgång, processutveckling är verkligen ett lagarbete, säger Göran Hugosson.

Sedan gäller det att hålla det hela i gång, konstaterar han. 

– Som alltid när man jobbar i processer finns det ju risk att det hela går lite i stå och börjar slira lite.

– Till exempel fick vi ett mejl från SKL om att vi hade rapporterat mindre i sommar än sommaren före, och då undrar man ju vad det beror på. Resursbrist är säkert ett skäl, eller att kontaktsjuksköterskan inte fått tid att jobba med det, säger Lena Svensson.

En viktig ledningsfråga

De två påpekar att det behövs system för att upprätthålla rutiner och arbetssätt när personal byts ut och verksamheter ändras.

– Det är en jätteviktig ledningsfråga! Region-, hälso- och sjukvårdsdirektörer måste peka med hela handen och se till att vi fortsätter jobba med det även om det skulle bli så att vi inte får fortsatt statsbidrag, säger Lena Svensson.

När de två ser tillbaka tycker de att processen med införandet av SVF kunde ha sett annorlunda ut.

– Under projektets gång gick RCC alltför tidigt ut med att offentliggöra ledtidsdata innan dessa uppgifter hade validerats. Samtidigt har RCC givit ett ovärderligt stöd och jag tycker det har varit kul att göra något som berört och engagerat hela landet, säger Göran Hugosson.

Text: Ingela Hofsten
Foto: Bo Alm

Läs artikelserien om uppföljning av SVF