Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Fler dokument kommer att läggas till löpande. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Styrdokument

Manualer

Kommer inom kort.

Patientinformation

Information om kvalitetsregistrering

Variabelbeskrivning

Kommer inom kort.

Inklusions-/exklusionskriterier

Kommer inom kort.

Formulär

Kommer inom kort.