Sexuell rehabilitering via 1177

Programmet är ett digitalt verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer. Det vänder sig till de som genomgått operation, strålning eller hormonbehandling. Det finns program som riktar sig till par eller singlar, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Programmet finns till för att ge stöd och förbättra den sexuella hälsan efter prostatacancerbehandling. I programmet finns fakta om sexuella förändringar och hur de kan hanteras. Råd och stöd varvas med övningar och reflektionsfrågor.

Verktyget finns via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177. Sedan hösten 2023 är RCC ansvarig nationell utgivare. Alla regioner har möjlighet att använda programmet.

För mer information, läs utvärderingsrapporten här.

För dig som är patient

Det här erbjuder programmet för sexuell rehabilitering dig:

 • Tillgängligt dygnet runt, oavsett var i landet du befinner dig.
 • Kostnadsfritt. Ingen patientavgift tas ut.
 • Underlättar kommunikationen mellan dig och din behandlare.
 • Val av program anpassas efter den cancerbehandling du genomgått.

Här finns fördjupad information om programmets innehåll, vilka moduler som finns, hur du loggar in med mera:

Sexuell rehabilitering via 1177 är ett program för dig som genomgått operation, strålning eller hormonbehandling vid prostatacancer.

Programmet är anpassat efter vilken typ av cancerbehandling du fått. Det finns program som riktar sig till par eller singlar, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.  

När din behandlare gett dig tillgång till programmet hittar du det du det på 1177 / Stöd och Behandling.

Engagemang för rehabilitering

Programmet bygger på att du är engagerad och avsätter tid för att göra de uppgifter och övningar som ingår. Du kan jobba med de när det passar dig. Om du lever i en relation är tanken att båda deltar och går igenom programmet tillsammans.

I programmet finns åtta moduler. I varje modul finns information och övningar som används vid sexuell rehabilitering. 

Programmet består av följande delar:

 1. Kom igång med sexuell rehabilitering

 2. Sexuella förändringar efter prostatacancerbehandling

 3. Sexliv och intimitet

 4. Erektionsbehandling (läkemedel och hjälpmedel)

 5. Kommunikation och relation

 6. Samspel och beröring

 7. Intimitet, lust och planering

 8. Arbeta vidare på egen hand

Du får tillgång till programmet under ett år. Rekommendationen är att jobba med en modul under två veckor. Kom överens med din behandlare vad som är lämpligt.

Det finns möjlighet att spara ned texter och bilder som PDF för att komma åt materialet efter att programmet avslutats, för att fortsätta rehabiliteringen.

Vem kan komma åt programmet?

Programmet är startat på dig som genomgått behandling av prostatacancer. Det är du som kommer åt programmet när du loggar in på 1177.se och kan se de meddelanden som din behandlare skickar. 

Skicka meddelanden

Du kan ha kontakt med din behandlare genom att skicka meddelanden under fliken Meddelande. Där du kan ställa frågor som rör programmet och den sexuella rehabiliteringen. Tänk på att din behandlare inte läser och besvarar meddelanden varje dag utan det kan dröja några dagar innan du får svar.

Slå på dina aviseringar

Se till att du har aktiverat aviseringar i dina e-tjänster på 1177.se. Detta gör att du får notifieringar skickat till dig via e-post eller SMS när din behandlare har skickat ett meddelande till dig.

Har du frågor? 

Kontakta din ansvariga behandlare för programmet.

För dig som är behandlare

Det här erbjuder programmet för sexuell rehabilitering dig:

 • Underlättar kommunikationen mellan dig och din patient.
 • Programmet kan användas av flera yrkeskategorier inom prostatacancervården, till exempel: kontaktsjuksköterska, uroterapeut, sjuksköterska inom urologisk- eller onkologisk omvårdnad, sexualrådgivare, sexolog, kurator, psykolog.
 • Du kan använda programmet även om du inte har formell kompetens inom klinisk sexologi.
 • Du väljer program utifrån den cancerbehandling patienten genomgått.

Här finns fördjupad information om programmet, arbetssätt hur du startar och avslutar programmet för patienten med mera:

Här följer stöd till dig som är behandlare när du använder programmet för sexuell rehabilitering via 1177. Programmet riktar sig till patienter, med och utan partner, som har genomgått prostatacancerbehandling. 

Tre program för sexuell rehabilitering

 • Sex, samliv och relation – operation eller strålning vid prostatacancer (för patient som lever med partner och har opererats eller strålbehandlats)
 • Sex, samliv och relation – hormonbehandling vid prostatacancer (för patient som hormonbehandlas och lever med partner)
 • Sex och singel – operation eller strålning vid prostatacancer (för patient som lever ensam och har opererats eller strålbehandlats).

Programmet innehåller fakta om sexuella förändringar och hur de kan hanteras. Patienten får råd och stöd som varvas med olika övningar (exempelvis kommunikations- och intimitetsövningar) och erektionsbehandlingsförslag. Varje modul avslutas med reflektionsfrågor.

Stöd och behandling

Patienten tilldelas något av programmen av dig som behandlare. Patienten ser tilldelat program i Stöd och behandling genom att logga in på 1177.se.

Du som behandlare loggar in i Stöd och behandling via länken nedan för att starta upp, kommunicera med och stödja din patient i arbetet med programmet.

Så här startar du programmet

 • Är du intresserad av att använda programmet, diskutera på din arbetsplats och förankra med närmsta chef.
 • Välj en person som kontaktar ansvarig för Stöd och behandling i din region.
 • Ansvarig för Stöd och behandling i din region kontaktar därefter ansvarig i region Kronoberg (Daria Abrahamsson) som tilldelar programmet till er.

Test och införande

 • Nu kan du som ska använda programmet (behandlaren) ta del av alla texter och övningar som finns genom att logga in som ”testbehandlare”.

Stöd för hur du arbetar med programmet

Här följer lathund och övrigt stödmaterial för hur du kan arbeta med programmet. Lathunden innehåller förslag på arbetssätt från första samtalet med patienten, uppstart i Stöd och behandling och avslut av program.

Lathund för att arbeta med sexuell rehabilitering via 1177.

Bilaga 1: Checklista för inkludering av patient till internetbaserad sexuell rehabilitering.

Bilaga 2: Behandlingssammanfattning – Att arbeta vidare på egen hand.

Information att ge till patienten om sexuell rehabilitering via 1177.

Support

Teknisk support för patienter finns via 1177.se

Teknisk support för behandlare, kontakta regional förvaltning för Stöd och behandling.

Har du frågor? 

Kontakta:

Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare Kirurgkliniken Region Kronoberg. 

Daria Abrahamsson, ansvarig för Stöd och behandling, FoUU (SoB) Region Kronoberg.