Till regionspecifikt innehåll

Bedömning av rehabiliteringsbehov

Återkommande bedömning av rehabiliteringsbehov är utgångspunkten för att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. Bedömning av fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehabiliteringsbehov ska göras regelbundet under patientprocessen med start vid diagnos. Det åligger den diagnosspecifika cancerprocessen och varje verksamhetsområde att bryta ned bedömning av rehabiliteringsbehov till lokal rutin med lämpliga tidsintervall.

Lämpliga tillfällen för bedömning av rehabiliteringsbehov kan vara:

 • Då patienten får diagnosbesked
 • Då patienten först kommer i kontakt med ny vårdgivare
 • I samband med ingrepp (operation, biopsi etc.)
 • I samband med inskrivning i och utskrivning från specialistvård
 • I samband med att behandlingar inleds, följs upp och avslutas
 • I samband med övergång från en vårdgivare till en annan
 • I samband med att man ger besked om sjukdomsprogress- eller regress, ändrade behandlingar, besked om resultat av medicinska utredningar

Ett hjälpmedel för att kartlägga patientens behov har utarbetats i Uppsala/Örebro. Formuläret "Hälsoskattning för cancerrehabilitering" är validerat och används kliniskt.

Hälsoskattning för cancerrehabilitering (pdf, nytt fönster).

Distresstermometer är ett annat hjälpmedel för bedömning av cancerpatienters rehabiliteringsbehov. Det används sedan flera år internationellt. En svensk version av Distresstermometern kan hämtas kostnadsfritt hos National Comprehensive Cancer Center Ntetwork.

National Comprehensive Cancer Center Network

Så här hämtar du distresstermometern:

 1. Gå in på sidan www.nccn.org.
 2. Klicka på Login/Register längst upp till höger på sidan.
 3. Om du redan har registrerat dig loggar du in här och går sedan vidare till punkt 9 nedan.
 4. Om du inte har registrerat dig klickar du på Register an account nere till höger på sidan.
 5. Fyll i din e-postadress och klicka på Next.
 6. Välj lösenord och komplettera övrig information. Fält som är märkta med asterisk * är obligatoriska.
 7. Kryssa i att du godkänner användarvillkoren.
 8. Öppna din mailbox där du ska ha fått ett mail där du ska verifiera din e-postadress. Klicka på länken i mailet och logga in på sidan.
 9. Klicka på NCCN Guidelines överst till vänster. Observera att man måste klicka på rubriken.
 10. Klicka på International Adaptations and Translations i blå fältet till vänster.
 11. Du hittar en länk till den svenska versionen av Distresstermometern längst ned i listan under rubrik Translations på sidan.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Samverkan
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst