MENY

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Styrdokument

Styrdokumnet Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer (pdf)

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf) 

Årshjul Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer nov 2019 - okt 2020 (pdf, nytt fönster)

Instruktioner för registrering - Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (pdf, nytt fönster)

Manualer, variabelbeskrivning, inklusionskriterier och formulär är sorterade per diagnos. Se nedan

Livmoderkroppscancer  
Livmoderhalscancer och vaginalcancer 
Vulvacancer 
Äggstockscancer

Livmoderkroppscancer (corpuscancer/endometriecancer)

Manual

Registermanual livmoderkroppscancer (pdf) 

Variabelbeskrivning

Variabelförteckning livmoderkroppscancer (pdf) 

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier livmoderkroppscancer (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i det nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär

Stygruppen för kvalitetsregistret har beslutat att endast uppföljningsblanketten ska finnas i pappersformat.

 1. Anmälan (pdf)
 2. Kirurgisk behandling (pdf)
 3. Avslutad primärbehandling (pdf) 
 4. Icke-kirurgisk recidivbehandling (pdf) 
 5. Uppföljning (pdf)** 

* Blankett 1 (Anmälan) är nästan lika för samtilga gynekologiska blanketter. För ovarial finns (sedan 2012-11-07) tillägg om epitelial/icke epitelial.

** Blankett 5 (Uppföljning) är gemensamma för samtliga gynonkologiska kvalitetsregister.

Livmoderhalscancer (cervixcancer) och vaginalcancer

Manual

Registermanual livmoderhals- och vaginalcancer (pdf) 

Variabelbeskrivnig

Variabelförteckning livmoderhals- och vaginalcancer (pdf) 

Inklusionskriterium

Inklusionskriterier livmoderhals- och vaginalcancer (pdf) 

Formulär

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

OBSERVERA att blanketterna 2, 3 och 4 reviderats. För enhetlig statistik rapporteras patienter diagnostiserade till och med 2011-12-31 på den tidigare versionen. Patienter diagnostierade från och med 2012-01-01 registreras på den senare.

 1. Anmälan (pdf)*
 2. Kirurgisk behandling (pdf) 
 3. Avslutad primärbehandling (pdf)
 4. Icke-kirurgisk recidivbehandling (pdf)
 5. Uppföljning (pdf)** 

* Blankett 1 (Anmälan) är nästan lika för samtilga gynekologiska blanketter. För ovarial finns (sedan 2012-11-07) tillägg om epitelial/icke epitelial.

** Blankett 5 (Uppföljning) är gemensamma för samtliga gynonkologiska kvalitetsregister.

Vulvacancer

Manual

Registermanual vulvacancer (pdf)

Variabelbeskrivnig

Variabelförteckning vulvacancer (pdf) 

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier vulvancer (pdf)

Formulär

Dessa pappersformulär är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Anmälan (pdf)*
 2. Kirurgisk behandling (pdf) 
 3. Avslutad primärbehandling (pdf) 
 4. Icke-kirurgisk recidivbehandling (pdf) 
 5. Uppföljning (pdf)** 

* Blankett 1 (Anmälan) är nästan lika för samtilga gynekologiska blanketter. För ovarial finns (sedan 2012-11-07) tillägg om epitelial/icke epitelial.

** Blankett 5 (Uppföljning) är gemensamma för samtliga gynonkologiska kvalitetsregister.

Äggstockscancer (ovarialcancer)

Manual

Registermanual äggstockscancer (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelförteckning äggstockscancer (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier äggstockscancer (pdf) 

Formulär

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Anmälan (pdf) 
 2. Kirurgisk behandling (pdf) 
 3. Avslutad primärbehandling (pdf) 
 4. Icke-kiurgisk recidivbehandling (pdf) 
 5. Uppföljning (pdf)*

* Blankett 5 (Uppföljning) är gemensamma för samtliga gynonkologiska kvalitetsregister.


Sidan uppdaterad: 8 januari 2020