Till regionspecifikt innehåll

Barn och unga

RCC arbetar för att alla barn och unga med cancer ska få tillgång till en sammanhållen och jämlik barncancervård.

Överlevnaden i barncancer är cirka 85 procent. Men i likhet med cancervården i övrigt står området inför en rad utmaningar.

Nationell satsning inom barncancer

I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för 2019 och 2020 finns medel avsatta för att utveckla barncancerområdet. Utifrån det bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

En nationell arbetsgrupp för barncancerområdet har bildats och skapat en handlingsplan för 2020–2022 med utgångspunkt i analysen.

Handlingsplan

Förstudie 2019

Sveriges sex barncancercentrum gjorde 2019 en analys av hur barncancervården kan utvecklas både nationellt och i varje sjukvårdsregion. En rad konkreta förslag sammanställdes i en rapport.

Utvecklingsområden inom barncancervården (pdf, nytt fönster)

Varje sjukvårdsregion kartlagt regionala utvecklingsområden. Du hittar dem under Regionspecifikt innehåll.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregional satsning

Sedan 2019 års överenskommelse mellan staten och SKR pågår det i Sjukvårdsregion Mellansverige ett arbete för en förbättrad barncancervård. Arbetet samordnas av RCC Mellansverige.

Barncancersatsning Mellansverige

Barncancer Mellansverige

På Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala finns sjukvårdsregionens barncancercentrum som ingår i RCC Mellansveriges verksamhet. Läs mer via länken nedan.

Barncancer Mellansverige

Utvecklingsområden inom barncancervården

Nationell rapport med tillägg från södra sjukvårdsregionen, november 2019 (pdf, nytt fönster)

Regional patientprocessledare

Anders Castor

Skånes universitetssjukhus

Anna Sällfors Holmqvist

Skånes universitetssjukhus

Patrik Romerius

Skånes universitetssjukhus