Livmoderhalscancer och vaginalcancer

Varje år får cirka 450 personer livmoderhalscancer (cervixcancer) i Sverige. Vaginalcancer är en ovanlig cancerform, varje år insjuknar 40 personer i Sverige.

Livmoderhalscancer

I stort sett alla fall av livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus, som är sexuellt överförbara virus. 

Det vanligaste symtomet på livmoderhalscancer är blödningar som inte har med menstruation att göra. I tidiga skeden har man ofta inga symtom alls. Sjukdomen uppstår i livmoderhalsen, och utvecklas oftast långsamt under många år. Det gör det möjligt att upptäcka och behandla cellförändringar i ett tidigt skede. Livmoderhalscancer behandlas med kirurgi, radioterapi (strålbehandling), cytostatika eller en kombination av dessa. Den relativa femårsöverlevnaden (andelen kvinnor som överlever minst fem år) är cirka 70 procent.

Tack vare den gynekologiska cellprovtagningen är det bara en tredjedel så många kvinnor som får livmoderhalscancer, jämfört med om screeningen inte hade funnits. Sjukdomen upptäcks också i tidigare stadier, vilket gör att fler blir friska.
Läs mer om cellprovtagning och HPV-vaccination.

Vaginalcancer

Vaginalcancer är en ovanlig cancerform som uppstår i slemhinnan i slidan. Sjukdomen förekommer bland kvinnor i 40-årsåldern och uppåt. Medelåldern för insjuknande är runt 70 år. Vanliga symtom är blödningar och missfärgade flytningar. Vaginalcancer kan ofta kopplas till en annan gynekologisk cancer och visar sig inte sällan vara en metastas från en livmoderhals- eller livmoderkroppscancer. Sjukdomen behandlas genom kirurgi, cytostatika, strålbehandling, eller en kombination av dessa. Den relativa femårsöverlevnaden (andelen kvinnor som överlever minst fem år) är cirka 46 procent.

Orsakerna till vaginalcancer är inte helt klarlagda, men infektion med det sexuellt överförbara humana papillomviruset är en riskfaktor.

Faktaägare: Karin Bergmark, specialistläkare gynekologisk onkologi och gynekologi och obstetrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sidan uppdaterad: 11 september 2018

Regionalt