Mätning och kodning

Uppföljning av vårdförloppen sker med stöd av landstingens vårdadministrativa IT-system. För att registrering och rapportering av mätpunkterna ska kunna göras på ett enhetligt sätt har Socialstyrelsen utvecklat ett antal KVÅ-koder.

Kodningsvägledningar

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp. Kodningsvägledningarna finns tillgängliga i en gemensam fil för samtliga diagnoser, samt i separata filer för varje diagnos. 

Kodningsvägledning för samtliga diagnoser

Kodningsvägledning, samtliga diagnoser (pdf)


Förteckning över samtliga KVÅ-koder

Förteckning över samtliga KVÅ-koder (excel)

Socialstyrelsen har skapat en excelfil som innehåller KVÅ-koder för alla vårdförlopp, inklusive de vårdförlopp som införs under 2017. Den innehåller även tio nya standardiserade vårdförlopp och  två nya KVÅ-koder, Vxx22 och Vxx73. Två KVÅ-koder, Vxx56 och Vxx65, finns inte med i excelfilen då dessa koder inte längre ska användas – se kodningsvägledning för respektive vårdförlopp. Den här versionen skiljer sig alltså från den version som publicerades på Socialstyrelsens webbplats i november.

Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp i Excelfilen. Men i praktiken används inte alla koder i alla vårdförlopp, se kodningsvägledningarna för att verifiera vilka koder som ska användas i respektive vårdförlopp.

Sidan uppdaterad: 2 maj 2017

Regionalt