kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Regionala cancerdagar i norr

Årets upplaga av RCC Norrs regionala cancerdagar bjöd på en lång rad intressanta föreläsningar.

23 april 2018 | Norr

Regionala cancerplanen revideras

Just nu pågår ett stort revideringsarbete av den regionala cancerplanen 2016 - 2018 vid RCC Uppsala Örebro.

23 april 2018 | Uppsala Örebro

Pris för bästa poster

Silvia Reneseiro vann pris för bästa poster vid Cancerforskningens dag.

23 april 2018 | Norr

Ny rapport från kvalitetsregistret för Myelom

Nu är årets rapport från nationella kvalitetsregistret för myelom publicerad. I rapporten presenteras data för patienter diagnostiserade t o m 31 december 2016.

19 april 2018 | Samverkan

Vårdcentralens patienter ger kunskap som kan spara liv

Går det att skönja ett mönster hos de primärvårdspatienter som senare diagnostiseras med cancer? Frågan blev avstampet i Marcela Ewings avhandling. Nu presenterar hon ett enkelt instrument för riskvärdering som kan spara liv.

19 april 2018 | Väst

Vägledning för bäckenrehabilitering på remiss

Dokumentet vägleder i hur vården ska ställa diagnos och behandla fysiska problem som patienter kan få efter behandling för cancer i tarmen, urinblåsan eller könsorganen.

18 april 2018 | Samverkan

Nu har Nationella prostatacancerregistret släppt RATTEN för 2017

Data finns nu tillgängliga för män diagnostiserade med prostatacancer t o m 31 december 2017 på RATTEN.

16 april 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerseminarium RCC Norr

3 maj 2018 | Norr

Cancerseminarium RCC Norr

17 maj 2018 | Norr

Inspirationsdag om standardiserade vårdförlopp i cancervården

Välkommen till en lärorik och inspirerande dag kring SVF. Vad har vi lärt oss hittills och hur går vi vidare?

28 maj 2018 | Stockholm-Gotland

ANCR konferens om cancerregister och cancerepidemiologisk forskning

Denna årliga konferens ses av många som den allra bästa som rör arbete kring cancerregister och cancerepidemiologisk forskning.

12 juni 2018 | Samverkan

Uppsala Health Summit: Care for Cancer

Uppsala Health Summit är en återkommande internationell arena för dialog om utmaningar för hälso- och sjukvård och hur vi kan övervinna dem.

14 juni 2018 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser