Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer bukspottkörtelcancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för bukspottkörtelcancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.