Nationell kvalitetsregistergrupp cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Magnus Rizell

leverkirurg, registerhållare Svenska registret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (SweLiv)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Oskar Hemmingsson

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Per Sandström

leverkirurg, forskningsansvarig

kirurgiska kliniken, Region Östergötland

Stefan Gilg

leverkirurg

Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge

Jenny Rystedt

leverkirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jozef Urdzik

leverkirurg

Akademiska Universitetssjukhus, Uppsala

Suppleanter

Jennie Engstrand

leverkirurg

Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge

 

Bergthor Björnsson

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Hanna Nyström

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Bengt Isaksson

leverkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Svensk transplantationsförening, STF

Carl Jorns

transplantationskirurg

Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge

Svensk förening för övre admoninell kirurgi

Malin Sternby Eilard

transplantationskirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gastrocentrum, SGF

Anna Abrahamsson

hepatolog

Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge

Registerhållare kolorektalregistret

Ingvar Syk

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Gastrointestinal onkologisk förening

Margareta Heby

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

Gastrointestinal onkologisk förening

Stina Lindblad

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Omvårdnadsrepresentant

Jenny Drott

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Linköping

Patientrepresentant

Fredrik Hopfgarten

Mag- och tarmföreningen Gävleborg

RCC Väst – nationellt ansvarig

Siv Vitblom

registeradministratör

RCC Väst

 

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

Jenny Franze

produktägare

RCC Väst