MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Magnus Rizell

regional processägare levercancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Ledamöter

Christian Sturesson

leverkirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

Bengt Isaksson

leverkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Oskar Hemmingsson

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Per Sandström

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Gert Lindell

överläkare

Skånes universitetssjukhus

 

 

Patientrepresentant

Fredrik Hopfgarten

 

 

Representanter från specialistföreningar

Nils Elander

onkologkliniken, Universitetssjukhuset Linköping

 

Malin Sternby Eilard

Svensk förening för övre abdominell kirurgi (SFÖAK)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gunnar Söderdahl

transplantation (STF) Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Anna Abrahamsson

Gastrocentrum (SGF) Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Ingvar Syk

registerhållare kolorektalregistret

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 

 

RCC Väst – nationellt ansvarig

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

 

Madeleine Helmersson

statistiker

RCC Väst

Anna Sandelin

produktägare

RCC Väst


Sidan uppdaterad: 16 september 2019