Min vårdplan peniscancer

Min vårdplan peniscancer är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Den ska ge information och vara ett stöd till patienter och närstående, för att göra dem delaktiga i vården och öka deras trygghet.

Min vårdplan innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med peniscancer. Det är viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som verksamheten avser att följa upp.

Min vårdplan peniscancer finns digitalt via 1177 Vårdguiden. Här hittar du den som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.

Den senaste versionen av Min vårdplan peniscancer publicerades 2021-04-19. Se versionsinformation för vad som ändrats sedan föregående version.

Versionsinformation Min vårdplan peniscancer (pdf, nytt fönster)

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket.

Patientinformation om läkemedelsregimer för peniscancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan peniscancer digitalt, via 1177 Vårdguiden.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Nationell arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan peniscancer

Anna Trent

kontaktsjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Anna-Karin Jakobsson

sjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö

Annelie Gelin

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset, Örebro

Kajsa Nilsson

kontaktsjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus Malmö