Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Norr – nationellt ansvarig

porträtt

Sara Huggert Ranta

registeradministratör

RCC Norr

porträtt

Barbro Numan Hellquist

statistiker

RCC Norr

porträtt

Björn Tavelin

statistiker

RCC Norr

RCC Stockholm-Gotland

Lena Rosenlund

vårdutvecklare PROM/PREM samt diagnoskoordinator CNS tumörer och läkemedelsregistret

RCC Stockholm Gotland

 

Maria Forsgren

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

 

 

RCC Syd

Annika Nertsberg

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Annette Palmberg

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Cecilia Holtström

registeradministratör

RCC Sydöst

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

 

 

RCC Mellansverige

Annika Larsson

vårdprocesskoordinator, verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

 

Lena Pettersson

registeradministratör

RCC Mellansverige

Linnea Hansson

registeradministratör

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

RCC Väst

Lina Zachrisson

administrativ koordinator

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst