Närståendestöd

Det här stödet är till för att hjälpa närstående till någon med cancer. Det är en samling länkar till fördjupad information som du som är kontaktsjuksköterska kan hänvisa till i din kontakt med närstående. Texten fokuserar på de närståendes egna behov, och inte hur de kan stötta den som är sjuk.

Många närstående drabbas själva av sjukdom, sjukskrivningar, försämrad ekonomi med mera till följd av den stress och belastning det kan innebära att vara närstående till någon som är sjuk. Närstående

Vården har ett begränsat ansvar för de närstående och det kan vara mycket svårt att hitta hjälp eller veta vart man ska vända sig för olika sorters stöd och frågor för den egna situationen. Det är inte heller alltid tydligt för vårdpersonal vart de kan hänvisa närstående som har frågor.

Denna text är tänkt att fungera som en enkel, kortfattad guide till mer djupgående information, där den främsta funktionen är att just samla ihop och vägleda rätt. Texten är obunden till geografi, den ska kunna läsas av närstående i hela Sverige. Texten är granskad och anpassad efter 1177:s riktlinjer.  

Om du vill ladda ner och skriva ut vår broschyr med samma information finns en PDF på nästa sida. Du hittar även en PDF som är förberedd för tryckeri, om du vill låta trycka upp broschyren.

Stödmaterial för närstående