Nationell arbetsgrupp för organiserad prostatacancertestning

Här hittar du information om den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Arbetsgruppens sammansättning

Gruppen består av en ordförande, två representanter per sjukvårdsregion, en
omvårdnadsrepresentant, representanter från stödjande RCC Väst (administrativt stöd, registeransvarig, statistiker), samt adjungerade experter med särskild kompetens inom screening för prostatacancer, informationsteknologi (den nationella INCA-plattformen) och etik.

Referensgrupper

Följande referensgrupper får tillsänt sig kopior av mötesprotokoll:

 • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR, en representant per sjukvårdsregion)
 • Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM)
 • Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK)
 • Nationella prostatacancerregistret (NPCR)
 • Prostatacancerförbundet (PCF, en patientrepresentant per sjukvårdsregion)
 • Riksförbundet för urologisjuksköterskor (RSU)

Arbetsgruppens uppdrag

 • Årligen uppdatera rekommendationer för OPT i nära samverkan med NVP
 • Vara forum för utbyte av erfarenheter under uppstarten av olika regionbaserade projekt för organiserad prostatacancertestning,
 • Ta fram nationellt informationsmaterial för OPT,
 • Vara kravställare för det generiska kallelse- och uppföljningssystemet,
 • Sammanställa och analysera årlig rapportering av indikatorer för de olika regionala OPT-projekten,
 • Vara remissinstans för regionala FoU-projekt för OPT, t ex utvärdering av kompletterande diagnostiska metoder och olika varianter av testalgoritmer.

Den nationella arbetsgruppen följer upp arbete med organiserad prostatacancertestning på nationell nivå genom beslutade indikatorer. De flesta av dessa indikatorer kan utvärderas med data som registreras i SweOPT.

Indikationer för nationell uppföljning av organiserad prostatacancertestning (pdf, nytt fönster)

Ordförande

Ola Bratt

professor i klinisk cancerepidemiologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Medlemmar

Alma Ihre

projektledare OPT i Västra Götalandsregionen

RCC Väst

 

Anna Lantz

urolog, docent

Karolinska Universitetssjukhuset

Charlotte Carlsson

sjukvårdsregional SVF-samordnare, projektledare OPT i Region Jönköpings län

RCC Sydöst

Heide Larsson

projektledare, OPT

RCC Mellansverige

Helena Strömqvist

projektkoordinator OPT

RCC Norr

Johan Styrke

projektledare OPT i Norr, urolog, docent

Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

Lisa Jelf Eneqvist

sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, projektledare

RCC Stockholm Gotland

Olof Gunnarsson

överläkare Urologikliniken

Region Jönköpings Län

Rebecka Arnsrud Godtman

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Salma Tunå Butt

medicinsk rådgivare

RCC Syd

Thomas Jiborn

urolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Omvårdnadsrepresentant

Anna-Carin Börjedahl

koordinator för OPT, omvårdnadsrepresentant,

Region Skåne

Adjungerade

Jonas Hugosson

professor i urologi, ansvarig G2-studien

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

 

Jonas Wallström

MRolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Elin Ljungqvist

nationell screeningsamordnare

RCC Väst

Lars Sandman

professor i hälso- och sjukvårdsetik

Linköpings universitet

Ulf Lönqvist

IT-förvaltning, projektledare

RCC Väst

Stödjande RCC

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Jawad Shahin

Regional INCA Support

RCC Väst

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

Tim Säll

statistiker

RCC Väst

Alexander Börjesson

produktägare

RCC Väst

Tai Wai Cheng

produktägare

RCC Väst