Nationell arbetsgrupp för organiserad prostatacancertestning

Här hittar du information om den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Arbetsgruppens sammansättning

Gruppen består av en ordförande, två representanter per sjukvårdsregion, en
omvårdnadsrepresentant, representanter från stödjande RCC Uppsala Örebro (administrativt stöd, registeransvarig, statistiker), samt adjungerade experter med särskild kompetens inom screening för prostatacancer, informationsteknologi (den nationella INCA-plattformen) och etik.

Referensgrupper

Följande referensgrupper får tillsänt sig kopior av mötesprotokoll:

 • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR, en representant per sjukvårdsregion),
 • Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM),
 • Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK),
 • Nationella prostatacancerregistret (NPCR),
 • Prostatacancerförbundet (PCF, en patientrepresentant per sjukvårdsregion).

Arbetsgruppens uppdrag

 • Årligen uppdatera rekommendationer för OPT i nära samverkan med NVP
 • Vara forum för utbyte av erfarenheter under uppstarten av olika landstingsbaserade projekt för organiserad prostatacancertestning,
 • Ta fram nationellt informationsmaterial för OPT,
 • Vara kravställare för det generiska kallelse- och uppföljningssystemet,
 • Sammanställa och analysera årlig rapportering av indikatorer för de olika regionala OPT-projekten,
 • Vara remissinstans för regionala FoU-projekt för OPT, t ex utvärdering av kompletterande diagnostiska metoder och olika varianter av testalgoritmer.

Ordförande

Ola Bratt

professor, överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Ledamöter

Anna-Carin Börjedahl

koordinator för OPT

Region Skåne

 

David Robinsson

urolog

Region Jönköpings län

Hampus Nugin

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Johan Styrke

processledare, urolog

Sundsvalls sjukhus

Linda Tedenbrant

projektledare

RCC Väst

Mårten Elfström

projektledare

RCC Sydöst

Rebecka Arnsrud Godtman

urolog

Stina Fuentes

verksamhetsutvecklare, specialistläkare, onkologi

RCC Stockholm Gotland

Thomas Jiborn

urolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Tobias Nordström

urolog

Danderyds sjukhus

Adjungerade

Jonas Hugosson

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Torbjörn Eles

Nationell IT-chef för INCA-plattformen

RCC väst

Ulf Lönqvist

IT-förvaltning, projektledare

RCC Väst

 

 

Stödjande RCC

Anna Hedström

registerproduktägare

RCC Mellansverige

 

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige