Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Väst – nationellt ansvarig

Michelle Lemvik

Administrativ koordinator

RCC Väst

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Tim Säll

statistiker

RCC Väst

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Maria Forsgren

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

 

Camilla Mattsson

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

 

 

RCC Syd

Annika Nertsberg

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Anette Johansson

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Lisa Busk Hedström

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige