Cancerpreventionskalkylator (CPK)

Cancerpreventionskalkylatorn© möjliggör simuleringar av hur förändringar i människors levnadsvanor påverkar insjuknandet i cancer och vilka effekter detta ger på de samlade samhällskostnaderna för cancer.

Befolkningens levnadsvanor är viktiga påverkbara faktorer för många cancerdiagnoser och har en särskild betydelse för den framtida ohälsan. För några cancerdiagnoser kan data om befolkningens levnadsvanor tillsammans med epidemiologiska metoder ge relativt säkra prognoser för framtida sjuklighet.

Så här använder du kalkylatorn – manual (pdf)

Så är kalkylatorn konstruerad – teknisk rapport (pdf) 

Cancerpreventionskalkylatorn kan inte visas på liten skärm. Öppna denna webbsida i en dator för att ta del av kalkylatorn.