Cancerpreventionskalkylator – för forskning, beslutsunderlag och individ

För att kunna göra hälsofrämjande interventioner både på befolknings-, riskgrupps- och individnivå behövs olika beslutsunderlag. Här beskrivs två cancerpreventionskalkylatorer.

RCCs Cancerpreventionskalkylatorn©

Cancerpreventionskalkylatorn© möjliggör simuleringar av hur förändringar i människors levnadsvanor påverkar insjuknandet i cancer och vilka effekter detta ger på de samlade samhällskostnaderna för cancer. Ett exempel på data om kan ta ut är xxxx, som skulle kunna tex. leda till beslut yyyy.

Så här använder du kalkylatorn – manual (pdf, nytt fönster)

Så är kalkylatorn konstruerad – teknisk rapport (pdf, nytt fönster) 

Cancerpreventionskalkylatorn kan inte visas på liten skärm. Öppna denna webbsida i en dator för att ta del av kalkylatorn.

Cancerfondens ”Kolla risken – testa dina levnadsvanor”

Kolla risken är ett test för de individer som vill få koll på sina levnadsvanor och veta mer om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer.
 
Kolla risken