Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Manualer

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister
Manual för nationellt kvalitetsregister KML 2016

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning KML

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier SNOMED

Formulär

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

  1. Anmälningsblankett 2016
  2. Uppföljningsblankett 2016

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017