Nationell kvalitetsregistergrupp gynekologisk cancer

Registerhållare

Thomas Högberg

gynonkolog

RCC Väst

 

 

Ordförande, biträdande registerhållare

Per Rosenberg

gynonkolog

Universitetssjukhuset i Linköping

 

 

Ledamöter

Kristina Aglund

gynonkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

 

Karin Bergmark

överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Maria Bjurberg

gynonkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

Louise Bohr Mordhorst

gynonkolog/gynekolog

Universitetssjukhuset Örebro

Christer Borgfeldt

gynekologisk tumörkirurg

Skåne universitetssjukhus

Pernilla Dahm-Kähler

gynekologisk tumörkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ida Gideonsson

gynekologisk tumörkirurg

Norrlands universitetssjukhus

Kristina Hellman

gynonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Helena Karypidis

gynekologisk tumörkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Preben Kjølhede

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Cecilia Olsson

omvårdnadsrepresentant, Specialistsjuksköterska i onkologi

Karlstads universitet

Sahar Salehi

gynekologisk tumörkirurg

kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Bengt Tholander

gynonkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Lena Wijk

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset, Örebro

Adjungerade medlemmar

Elisabeth Åvall Lundqvist

professor, överläkare IKE/onkologi

Linköpings universitet

 

 

Patientrepresentant

Margaretha Sundsten

GynCancerFörbundet

 

 

RCC Väst – nationellt ansvarig

Susanne Amsler Nordin

RCC Väst

 

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Marie Blom

produktägare

RCC Väst