Nationell kvalitetsregistergrupp gynekologisk cancer

Ordförande

Per Rosenberg

Med Dr, överläkare Onkologiska kliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

 

 

Registerhållare

Thomas Högberg

docent Institutionen för Cancerepidemiologi

RCC Väst

 

 

Ledamöter

Kristina Aglund

gynonkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Rene Bangshøj

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Bjurberg

Med Dr, överläkare, sektionschef VO Onkologi och strålningsfysik

Skånes universitetssjukhus, Lund

Louise Bohr Mordhorst

gynonkolog/gynekolog

Universitetssjukhuset Örebro

Christer Borgfeldt

docent, överläkare Kvinnokliniken

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Pernilla Dahm-Kähler

regional processägare äggstockscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Lena Damber

Nationell samordnare kvalitetsregister/INCA

RCC Norr

Kristina Hellman

Med Dr, Överläkare, Gynsektionen, Onkologiska kliniken

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

Anna Ildgruben

gynekologisk tumörkirurg

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Helena Karypidis

gynekologisk tumörkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Preben Kjølhede

professor, överläkare Kvinnokliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

 

Sahar Salehi

gynekologisk tumörkirurg

, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Bengt Tholander

gynonkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Vakant omvårdnadsrepresentant

Patientrepresentant

Margaretha Sundsten

ordförande i Gynsam, Gyncancerföreningarnas nationella samarbetsorganisation

 

Adjungerade medlemmar

Maria Mering

representant för Gyn-Kvalitetsregistret (GKR)

Mats Löfgren

representant gynopregistret

 

Elisabeth Åvall Lundqvist

professor, överläkare IKE/onkologi

Linköpings universitet

 

Stödjande RCC

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Marie Blom

registerproduktägare

RCC Väst

 

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 14 februari 2017