Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

I Kunskapsbanken hittar du standardiserade vårdförlopp för levercancer samt för gallblåsa och perihilär gallgång. Vårdförloppen gäller för vuxna patienter och bygger på de nationella vårdprogrammen.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Information om MDK

Mora lasarett har tagit fram en lathund för MDK i Uppsala. Lathunden är anpassad till Mora lasarett men kan hämtas hem och anpassas utifrån eget behov.

Lathund MDK i Uppsala, för Mora lasarett (pdf, nytt fönster)

Mer information om MDK i Uppsala finns på Akademiska sjukhusets hemsida.

Multidisciplinär konferens, Akademiska sjukhuset

Regional baslinjemätning

Regional baslinjemätning för gallvägscancer inklusive gallblåsa (15 februari 2016)

Regional baslinjemätning för levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer (15 februari 2016)

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförloppLadda ner den här.