Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

1
MAR
2021

Syd

Cancerrehabilitering i primärvården: utbildningsmaterial

Tid: 1 mars 2021 - 30 juni 2021
Plats: Utbildningsfilmer

Vad behöver du som arbetar inom primärvården känna till för att bättre kunna ta emot patienter/remisser för cancerrehabilitering? RCC Syd har tagit fram utbildningsmaterial som riktar sig till primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och kanske även sjuksköterskor.


19
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt prostatacancer

Tid: 19 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång av Individuell patientöversikt (IPÖ) prostatacancer. Genomgången ges vid två tillfällen under maj månad - både urologiska och onkologiska klinker är välkomna att delta vid samma tillfälle. Under genomgången går vi tillsammans igenom systemet för att ge en inblick i hur patientöversikten är uppbyggd och hur dess användningsområden fungerar.


19
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt äggstockscancer

Tid: 19 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


19
MAJ
2021

Samverkan

Webbinarium Min vårdplan inom barnonkologi

Tid: 19 maj 2021
Plats: Webbinarium, via Teams

Regionalt cancercentrum syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att öka kunskapen om Min vårdplan på 1177 Vårdguiden, som kommer att börja erbjudas för barncancervården från hösten 2021.


20
MAJ
2021

Samverkan

Annual meeting of The Nordic collaboration on cancer patient pathways

Tid: 20 maj 2021
Plats: Online

The steering committee looks forward to meeting both old and new colleagues with an interest in cancer care planning from all of the Nordic countries.


20
MAJ
2021

Norr

Workshop nr 2 för SVF övre GI

Tid: 20 maj 2021 13:00 - 15:00
Plats: Via Zoom

Uppföljning av workshop som genomfördes i september. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus är kodning och kvalitetssäkring inom SVF.


20
MAJ
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte matstrups- och magsäckscancer

Tid: 20 maj 2021 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för matstrups- och magsäckscancer. Mötet sker digitalt via Teams.


20
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt myelom

Tid: 20 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


20
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt cancer i CNS

Tid: 20 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


25
MAJ
2021

Norr

Dialogmöte för arbetsterapeuter kring cancerrehabilitering

Tid: 25 maj 2021 13:00 - 14:30
Plats: via Zoom, länk till mötet skickas ut den 21 maj

Under våren och hösten 2021 arrangerar RCC Norr yrkesspecifika dialogmöten kring cancerrehabilitering. Detta möte riktar sig till arbetsterapeuter inom cancervården i norra sjukvårdsregionen.


25
MAJ
2021

Samverkan

Webbinarium Min vårdplan inom barnonkologi

Tid: 25 maj 2021
Plats: Webbinarium via Teams

Regionalt cancercentrum syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att öka kunskapen om Min vårdplan på 1177 Vårdguiden, som kommer att börja erbjudas för barncancervården från hösten 2021.


26
MAJ
2021

Norr

Dialogmöte kring cancerrehabilitering för fysioterapeuter och sjukgymnaster

Tid: 26 maj 2021 13:00 - 14:30
Plats: via Zoom, länk till mötet skickas ut den 22 maj

Mötet innehåller information om det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, yrkesspecifik information och aktuella frågor.


26
MAJ
2021

Stockholm Gotland

Presentation av den sjukvårdsregionala cancerplanen 2020-2023

Tid: 26 maj 2021
Plats: Online

Välkommen att delta vid digital workshop där RCC Stockholm Gotland presenterar pågående arbete inom ramen för den sjukvårdsregionala cancerplanen 2020-2023.


26
MAJ
2021

Sydöst

Palliation sydöst 2021

Tid: 26 maj 2021 14:00 - 15:30
Plats: Online

Utbildningen riktar sig till dig som möter palliativa patienter i ditt arbete inom vård och omsorg.


27
MAJ
2021

Stockholm Gotland

Regiondag för lungcancer under covid-19 pandemin

Tid: 27 maj 2021
Plats: Online

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland anordnar digital regiondag kring lungcancer under covid-19 pandemin. Webbinariet vänder sig till dig som arbetar och kommer i kontakt med patienter med misstänkt eller bekräftad lungcancer i Region Stockholm och Region Gotland.


27
MAJ
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte sköldkörtelcancer

Tid: 27 maj 2021 15:00 - 17:00
Plats: Online

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer. Mötet sker digitalt via Teams.


28
MAJ
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 28 maj 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


28
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt cancer i CNS

Tid: 28 maj 2021 13:00 - 14:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


1
JUN
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt myelom

Tid: 1 juni 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


1
JUN
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt äggstockscancer

Tid: 1 juni 2021 15:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


4
JUN
2021

Syd

Digital workshop om bäckencancerrehabilitering

Tid: 4 juni 2021
Plats: Teams


8
JUN
2021

Samverkan

Genomgång patientöversikt cancer i CNS

Tid: 8 juni 2021 14:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ CNS. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen cancer i centrala nervsystemet och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


10
JUN
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 10 juni 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Florentin Spaeth, Department of Radiation Sciences, UmU. Titel presenteras inom kort.


16
JUN
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt äggstockscancer

Tid: 16 juni 2021 14:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen att delta i en digital demonstration/genomgång via Teams av IPÖ äggstockscancer. Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen äggstockscancer och önskar att få demonstration/genomgång av IPÖ. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet. Genomgången ges vid fyra tillfällen under våren 2021.


14
SEP
2021

Syd

Good clinical practice repetitionskurs

Tid: 14 september 2021
Plats: Hässleholm

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.


8
OKT
2021

Mellansverige

Regiondag inom övre GI-cancer

Tid: 8 oktober 2021 09:00 - 16:00
Plats: Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper för matstrups- och magsäckscancer, bukspottkörtelcancer samt lever- och gallacancer bjuder in till regiondag för vårdpersonal som arbetar med patienter med cancer i övre GI. Årets tema är palliativ vård. Deltagande är kostnadsfritt.


22
OKT
2021

Mellansverige

Regiondag inom malignt melanom

Tid: 22 oktober 2021 09:30 - 15:30
Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

Välkommen till RCC Mellansveriges regiondag för vårdpersonal inom malignt melanom. Regiondagen vänder sig till vårdpersonal inom/intresserade av malignt melanom vid klinik för allmän onkologi, kirurgi, hud, plastikkirurgi, öron-näsa-hals, avdelning för patologi, privatmottagningar och vårdcentraler.