Kalender

I kalendern hittar du både utbildningar, webbsändningar och events som vi anordnar.
Om du vill se våra tidigare webbsändningar så finns de i vår filmkanal på Youtube.
Norr
Cancerseminarium i norr
Tid: 15 juni 2023 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Göran Landberg, Sahlgrenska Center for Cancer Research, University of Gothenburg

Syd
Processmöte Flädie
Tid: 8 september 2023
Plats: Flädie mat- och vingård

Patientprocessledare, cancersamordnare och patient-och närståenderådet samlas för att diskutera frågor som berör cancervården i södra sjukvårdsregionen

Norr
Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor i sjukvårdsregionen
Tid: 15 september 2023 13:00 - 14:00
Plats: Online (via Teams)

Välkommen till ett digitalt och interaktivt "nyhetsbrev"! Mötet vänder sig till dig som är kontaktsjuksköterska och sjuksköterska inom cancervården i Norra sjukvårdsregionen. På mötet får du ta del av aktuell nationell och sjukvårdsregional information inom området omvårdnad.

Sydöst
Palliation Sydöst - Tema Möten och samtal inom palliativ vård
Tid: 21 september 2023
Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna

Konferensen riktar sig till dig i sydöstra sjukvårdsregionen som möter personer med palliativa vårdbehov i ditt arbete inom vård och omsorg. Denna gång är temat Möten och samtal inom palliativ vård.

Norr
Kodning av SVF för allmänna ospecifika symtom (AOS) samt cancer utan känd primärtumör (CUP)
Tid: 22 september 2023 10:30 - 12:00
Plats: Online

Utbildningen kommer att fokusera på kodning och kvalitetssäkring inom standardiserat vårdförlopp (SVF) för allmänna ospecifika symtom (AOS) samt cancer utan känd primärtumör (CUP).

Stockholm Gotland
Allmän onkologi 7,5hp för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Stockholm och på Gotland
Tid: 2 oktober 2023 - 16 februari 2024
Plats: Distans

RCC Stockholm Gotland gör årligen en kompetenskartläggning i cancervården. I utvärderingen framkommer behovet av utbildning inom allmän onkologi. I höst finansierar vi 16 studieplatser till distanskursen Allmän onkologi 7,5 hp vid Lunds universitet som startar 2 oktober.

Norr
Sjukvårdsregional nätverksträff för diagnostiska centrum i Örnsköldsvik
Tid: 5 oktober 2023 - 6 oktober 2023
Plats: Hotell Scandic, Örnsköldsvik

Träffen arrangeras som ett fysiskt möte "lunch-till-lunch" och det kommer finnas möjlighet till digital uppkoppling.

Stockholm Gotland
Samtalskurs för sjuksköterskor i cancervården
Tid: 12 oktober 2023 08:30 - 17:00
Plats: Stockholm

PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalskursen De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Norr
Workshop kring SVF för kolorektalcancer
Tid: 13 oktober 2023 09:00 - 11:00
Plats: Online

Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom standardiserat vårdförlopp (SVF) för kolorektalcancer.

Syd
Utbildningsdagar i barnpalliation
Tid: 19 oktober 2023 - 20 oktober 2023
Plats: Landskrona

Utbildningen riktar sig till all vårdpersonal i södra sjukvårdsregionen som arbetar med barn som har livshotande och livsbegränsande sjukdom. Målet är att bland annat ge en översikt över begrepp och definitioner, principer för farmakologisk och icke-farmakologisk smärtbehandling, familjeperspektiv, döendeprocess och död, teamarbete, personalvård och etiska utmaningar. Föreläsningarna arrangeras av Konsultteamet för palliativ vård av barn och unga i Södra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Regiondag – hudcancer
Tid: 10 november 2023 09:30 - 16:00
Plats: Eskilstuna

Välkommen till en regiondag för hudcancer i Eskilstuna.

Stockholm Gotland
Samtalskurs för sjuksköterskor inom cancervården
Tid: 17 november 2023
Plats: Stockholm

PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalskursen De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Norr
Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor i sjukvårdsregionen
Tid: 24 november 2023 13:00 - 14:00
Plats: Online (Teams)

Välkommen till ett digitalt och interaktivt "nyhetsbrev"! Mötet vänder sig till dig som är kontaktsjuksköterska och sjuksköterska inom cancervården i Norra sjukvårdsregionen. På mötet får du ta del av aktuell nationell och sjukvårdsregional information inom området omvårdnad.