Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

21
JAN
2021

Väst

Regional öppen frågestund om Min vårdplan och INCA Patientöversikter

Tid: 21 januari 2021
Plats: Teams

Under 2020-2021 lanseras Min vårdplan och INCA Patientöversikter för flera cancerdiagnoser. Arbetssätten kompletterar varandra och bidrar till en bättre vård för patienter med cancer.


26
JAN
2021

Väst

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Tid: 26 januari 2021
Plats: VGR Campus nya varvet - Göteborg

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen ges våren 2021 och består av två internat och en examinationsdag.


27
JAN
2021

Mellansverige

Nätverksträff kontaktsjuksköterskor övre GI-cancer

Tid: 27 januari 2021 09:00 - 12:00
Plats: Video

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskenätverket inom övre GI-cancer i Sjukvårdsregion Mellansverige. Möter sker digitalt.


28
JAN
2021

Norr

Precisionsmedicin: Hur görs den tillgänglig för våra patienter och forskare?

Tid: 28 januari 2021 15:00 - 16:15
Plats: Digitalt möte

Välkommen till en presentation av Genomic Medicine Sweden (GMS) och GMC Norr.


2
FEB
2021

Stockholm Gotland

Kurs i Grundläggande cancervård

Tid: 2 februari 2021
Plats: Online

Nu kan du anmäla dig till kursen grundläggande cancervård. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 2 februari 2021.


11
FEB
2021

Mellansverige

Nätverksträff kontaktsjuksköterskor tjocktarms-, ändtarms- och analcancer

Tid: 11 februari 2021 09:00 - 12:00
Plats: Video

Välkommen till nätverksträff för kontaktsjuksköterskenätverket inom tjocktarms-, ändtarms- och analcancer i Sjukvårdsregion Mellansverige. Mötet sker digitalt.


22
FEB
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 22 februari 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången hålls vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


23
FEB
2021

Norr

Workshop: SVF för skelett- och mjukdelssarkom

Tid: 23 februari 2021 08:30 - 10:30
Plats: Digitalt möte

Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för skelett- och mjukdelssarkom.


2
MAR
2021

Norr

Workshop: SVF för gynekologisk cancer

Tid: 2 mars 2021 13:00 - 16:00
Plats: Digitalt möte

Välkommen till digital workshop med fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för gynekologisk cancer. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt.


8
MAR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 8 mars 2021
Plats: Halmstad

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


9
MAR
2021

Syd

Good clinical practice grundkurs

Tid: 9 mars 2021
Plats: Hässleholm

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.


9
MAR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 9 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


11
MAR
2021

Mellansverige

Webbinarium: Nutrition vid cancerbehandling

Tid: 11 mars 2021 09:30 - 16:00
Plats: Webbinarium

Frågorna om vilken mat som är den bästa för personer med cancer är många och budskapen motstridiga, vilket kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Under det här webbinariet sätter vi fokus på mat under och efter cancerbehandling, för att reda ut vad forskningen säger och sticka hål på de vanligaste myterna.


23
MAR
2021

Norr

Workshop kring SVF för buksarkom

Tid: 23 mars 2021 09:30 - 11:30
Plats: Digitalt möte

Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för buksarkom.


25
MAR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 25 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


7
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 7 april 2021
Plats: Malmö

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


7
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 7 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


20
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 20 april 2021
Plats: Malmö

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


21
APR
2021

Norr

Föreläsning MR prostata

Tid: 21 april 2021
Plats: Digitalt


22
APR
2021

Norr

Sjukvårdsregional cancerdag 2021

Tid: 22 april 2021
Plats: Digitalt möte

RCC Norr inbjuder chefssamråd, arbetsgrupper, patient- och närståendeföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare till en sjukvårdsregional cancerdag. På grund av det rådande läget kring Coronaviruset har vi beslutat att arrangera konferensen digitalt via Zoom.


22
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 22 april 2021
Plats: Malmö

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


23
APR
2021

Norr

The Translational Cancer Research Day

Tid: 23 april 2021 08:30 - 15:30
Plats: Via Zoom

The Translational Cancer Research Day is organized by the Faculty of Medicine at Umeå University and the Regional Cancer Center North. Poster session with poster price and round table discussions. Plenary session with local and invited prominent cancer researchers.


23
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 23 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


27
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 27 april 2021
Plats: Ronneby

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


29
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 29 april 2021
Plats: Växjö

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


14
SEP
2021

Syd

Good clinical practice repetitionskurs

Tid: 14 september 2021
Plats: Hässleholm

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.