Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

26
AUG
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 26 augusti 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


7
SEP
2021

Sydöst

Dialog om sammanhållna vårdprocesser i SÖSR

Tid: 7 september 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

En gemensam digital dialog om sammanhållna vårdprocesser inklusive standardiserade vårdförlopp (SVF) mellan RCC Sydöst och RCC i Samverkan


9
SEP
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 9 september 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


14
SEP
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 14 september 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


14
SEP
2021

Syd

Good clinical practice repetitionskurs

Tid: 14 september 2021
Plats: Online

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.


17
SEP
2021

Samverkan

Nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn

Tid: 17 september 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Varmt välkommen till digitalt webbinarium där det nya nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn presenteras.


21
SEP
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 21 september 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


21
SEP
2021

Mellansverige

Utbildningsdag om kirurgisk vård inom lever- och bukspottkörtelcancer

Tid: 21 september 2021 09:00 - 16:30
Plats: Online

En utbildningsdag för sjuksköterskor och undersköterskor i Sjukvårdsregion Mellansverige om kirurgisk vård - inriktning mot lever- och bukspottkörtelcancer. Dagen vänder sig till sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar på kirurgisk vårdavdelning i Sjukvårdsregion Mellansverige.


23
SEP
2021

Syd

GCP för chefer

Tid: 23 september 2021
Plats: online

En utbildning om klinisk forskning för chefer. Syftet är att ge dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av kliniska studier.


28
SEP
2021

Norr

Nätverksträff för Diagnostiska centrum

Tid: 28 september 2021 08:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen den årliga nätverksträffen, för DC inom norra sjukvårdsregionen.


4
OKT
2021

Väst

Kurs i mindfulness

Tid: 4 oktober 2021 09:00 - 15:00
Plats: Göteborg

Det här är en kurs för dig som är intresserad av att jobba med mindfulness med cancerpatienter i grupp. Du kommer att få lära dig om vad mindfulness är och hur du kan använda det som ett verktyg i din yrkesroll.


5
OKT
2021

Syd

GCP för chefer

Tid: 5 oktober 2021
Plats: online

En utbildning om klinisk forskning för chefer. Syftet är att ge dig som verksamhetschef bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av kliniska studier.


5
OKT
2021

Väst

Kurs i mindfulness

Tid: 5 oktober 2021 09:00 - 15:00
Plats: Göteborg

Det här är en kurs för dig som är intresserad av att jobba med mindfulness med cancerpatienter i grupp. Du kommer att få lära dig om vad mindfulness är och hur du kan använda det som ett verktyg i din yrkesroll.


6
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 6 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


8
OKT
2021

Mellansverige

Regiondag inom övre GI-cancer

Tid: 8 oktober 2021 09:00 - 16:00
Plats: Online

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper för matstrups- och magsäckscancer, bukspottkörtelcancer samt lever- och gallacancer bjuder in till regiondag för vårdpersonal som arbetar med patienter med cancer i övre GI. Årets tema är palliativ vård. Deltagande är kostnadsfritt.


11
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 11 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


14
OKT
2021

Samverkan

Gastrointestinala problem efter behandling av bäckencancer – sjukdom eller funktionsrubbning?

Tid: 14 oktober 2021 - 15 oktober 2021
Plats: Hesselby slott, Stockholm

Multidisciplinär kurs kring patofysiologin bakom ändrad funktion samt utredning och behandling.


14
OKT
2021

Norr

Förutsättningar att leva tills man dör

Tid: 14 oktober 2021 09:30 - 15:45
Plats: Online

Vad är palliativ vård? Hur kan vi eftersträva god livskvalitet trots allvarlig eller obotlig sjukdom? Vilken forskning bedrivs på området? Detta och mycket annat tas upp under en digital utbildningsdag om palliativ vård. Dagen anordnas av RCC Norrs Patient- och närståenderåd (PNR), tillsammans med Palliativt kompetenscentrum norr (PKC).


20
OKT
2021

Norr

Sjukvårdsregional dag för professionen inom cancerrehabilitering

Tid: 20 oktober 2021 08:00 - 14:30
Plats: Videokonferens och i förbokade lokaler i regionerna

RCC Norr inbjuder till en dag för profession inom cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen. Syftet med dagen är att öka kunskapen om cancerrehabilitering. Årets fokusområde är implementering av vårdprogrammet.


21
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 21 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


21
OKT
2021

Stockholm Gotland

Stöd vid existentiell kris

Tid: 21 oktober 2021
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, lokal meddelas senare

Välkommen till en eftermiddag med fokus på samarbete och psykosocialt stöd stöd till patienter med kognitiv svikt eller personlighetsförändring och deras närstående


21
OKT
2021

Väst

Nätverksträff om patient- och medborgarmedverkan

Tid: 21 oktober 2021 16:00 - 18:30
Plats: Online


22
OKT
2021

Mellansverige

Inställt: Regiondag inom malignt melanom

Tid: 22 oktober 2021
Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

2021 års regiondag för vårdpersonal inom malignt melanom i Mellansverige är tyvärr inställd. RCC Mellansverige har valt att skjuta upp dagen till 2022.


9
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 9 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


17
NOV
2021

Samverkan

Kurs i basal gastroskopi och koloskopi

Tid: 17 november 2021
Plats: Göteborg

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal gastroskopi och koloskopi i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst. Kursen riktar sig till blivande endoskoperande sköterskor och till ST-läkare i medicinsk gastroenterologi.


17
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 17 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


13
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 13 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.