Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

27
AUG
2020

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 27 augusti 2020 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom (länk kommer längre fram)

Föreläser gör Beatrice Melin, Department of Radiation Sciences, UmU. Title: "Genetic etiology of brain tumors, whats up?"


2
SEP
2020

Uppsala Örebro

INSTÄLLT: Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 2 september 2020
Plats: INSTÄLLT

På grund av den nuvarande situationen inom sjukvården kommer alla schemalagda frågestunder om Min Vårdplan på 1177.se tillsvidare ställas in. Om du har frågor kring Min Vårdplan på 1177.se kan du kontakta cancersamordnaren i din region.


3
SEP
2020

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 3 september 2020 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom (länk kommer längre fram)

Föreläser gör Jenny Persson, Department of Molecular Biology, UmU. Title: "New strategies for targeted therapy for treatment of metastatic cancer"


8
SEP
2020

Norr

Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor och chefer inom urologisk cancer

Tid: 8 september 2020 13:00 - 14:00
Plats: Video

RCC Norr och RCC Stockholm-Gotland driver ett gemensamt projekt kring samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer. Den samordnande kontaktsjuksköterskan inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen heter Helena Strömqvist. Vid fyra olika tillfällen i september har kontaktsjuksköterskor och chefer i verksamheten, som ansvarar för den dagliga driften, möjlighet att delta i ett informationsmöte gällande projektet.


9
SEP
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom övre GI-cancer

Tid: 9 september 2020 13:00 - 15:30
Plats: Teams

Välkommen till en träff för det sjukvårdsregionala kontaktsjuksköterskenätverket inom övre GI-cancer, den 9 september digitalt via Teams.


9
SEP
2020

Samverkan

Frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 9 september 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som arbetar i eller med vården ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om införandet av Min vårdplan. Under mötet ges även en uppdaterad status av det nationella arbetet.


10
SEP
2020

Norr

Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor och chefer inom urologisk cancer

Tid: 10 september 2020 10:00 - 11:00
Plats: Video

RCC Norr och RCC Stockholm-Gotland driver ett gemensamt projekt kring samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer. Den samordnande kontaktsjuksköterskan inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen heter Helena Strömqvist.


10
SEP
2020

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 10 september 2020 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom (länk kommer senare)

Föreläser gör Mattias Forsell, Department of Clinical Microbiology, UmU. Title: "Modulation of the Decay Accelerating Factor promotes phagocytosis of B cells in human germinal centers"


11
SEP
2020

Norr

Workshop kring Standardiserade vårdförlopp för ÖGI

Tid: 11 september 2020 13:00 - 16:00
Plats: Via video samt lokal Täljstenen, byggnad 27, Nus

Syfte med workshopen är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen, förbättra överföringen av patienter över regiongränserna och på sikt få en högre kvalitet på SVF-data.


14
SEP
2020

Norr

Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor och chefer inom urologisk cancer

Tid: 14 september 2020 13:00 - 14:00
Plats: Video

RCC Norr och RCC Stockholm-Gotland driver ett gemensamt projekt kring samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer. Den samordnande kontaktsjuksköterskan inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen heter Helena Strömqvist.


15
SEP
2020

Syd

Repetitionskurs GCP

Tid: 15 september 2020
Plats: Hotell Statt, Hässleholm

I samarbete med Kliniska studier Sverige – Forum Söder erbjuder RCC Syd en repetitionskurs i GCP för läkare och sköterskor inom cancervården. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier. Kursen vänder sig till dig som gått GCP-utbildning tidigare.


16
SEP
2020

Norr

Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor och chefer inom urologisk cancer

Tid: 16 september 2020 10:00 - 11:00
Plats: Video

RCC Norr och RCC Stockholm-Gotland driver ett gemensamt projekt kring samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer. Den samordnande kontaktsjuksköterskan inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen heter Helena Strömqvist. Nu inbjuds kontaktsjuksköterskor och chefer i verksamheten, som ansvarar för den dagliga driften, till ett informationsmöte gällande projektet.


22
SEP
2020

Samverkan

Samverkansdag: Förutsättningar och möjligheter - kvalitetsregister och patientöversikter

Tid: 22 september 2020 09:00 - 17:00
Plats: Digitalt via video / Fysiskt på Akademiska sjukhuset, Uppsala

Välkommen till en interaktiv dag i Uppsala om införandet av patientöversikter (IPÖ) för utvecklad och patientcentrerad cancervård.


22
SEP
2020

Norr

INSTÄLLD Nätverksträff kring palliativ vård

Tid: 22 september 2020 - 23 september 2020
Plats: Video

Vi planerar att istället sända ett webbinarium under en heldag och återkommer med information kring detta.


24
SEP
2020

Syd

Grundkurs i Good Clinical Practice

Tid: 24 september 2020
Plats: Hässleholm

Detta kurstillfälle ersätter den inställda kursen 2 april.


24
SEP
2020

Uppsala Örebro

INSTÄLLT: Regiondag inom cancer- och bäckenrehabilitering

Tid: 24 september 2020
Plats: INSTÄLLT

Den sjukvårdsregionala temadagen om cancerrehabilitering och bäckenproblematik till följd av cancer i bäckenet är dessvärre inställd.


29
SEP
2020

Norr

Nätverksträff Diagnostiska centrum

Tid: 29 september 2020 12:00 - 30 september 2020 13:00
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Profession vid norra sjukvårdsregionens diagnostiska centrum (DC) samlas för en nätverksträff på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. DC utreder allvarliga ospecifika symtom och i vissa fall även cancer utan känd primärtumör.


30
SEP
2020

Uppsala Örebro

INSTÄLLT: Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 30 september 2020
Plats: INSTÄLLT

På grund av den nuvarande situationen inom sjukvården kommer alla schemalagda frågestunder om Min Vårdplan på 1177.se tillsvidare ställas in. Om du har frågor kring Min Vårdplan på 1177.se kan du kontakta cancersamordnaren i din region.


30
SEP
2020

Samverkan

Frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 30 september 2020
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som arbetar i eller med vården ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om införandet av Min vårdplan. Under mötet ges även en uppdaterad status av det nationella arbetet.


1
OKT
2020

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 1 oktober 2020 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom (Länk kommer senare)

Föreläser gör Maréne Landström, Department of Medical Biosciences, UmU. Title: "Ongoing activities within Genomic Medicine Sweden (GMS) and Genomic Medicine North"


2
OKT
2020

Syd

Workshop rehabilitering efter cancer i bäckenet

Tid: 2 oktober 2020
Plats: webinarie

Denna workshop ersätter det inställda tillfället i mars.


8
OKT
2020

Sydöst

Workshop för gynekologisk cancer

Tid: 8 oktober 2020 09:30 - 15:00
Plats: Missionskyrkan, Linköping

Välkommen till workshop för gynekologisk cancer!


9
OKT
2020

Uppsala Örebro

VIDEO: Höstmöte inom tjock- och ändtarmscancer

Tid: 9 oktober 2020 13:00 - 15:30
Plats: Teams

Höstmötet i Uppsala är omgjort till ett videomöte via Teams, kl 13-15:30. All intresserad personal och patient- och närståendeföreträdare är välkomna att delta.


12
OKT
2020

Sydöst

Sjukvårdsregionalt möte hudmelanom

Tid: 12 oktober 2020 13:00 - 15:00
Plats: Videolänk

Välkommen till sjukvårdsregionalt möte för hudmelanom, den 12 oktober 2020.


13
OKT
2020

Sydöst

Workshop för bröstcancer

Tid: 13 oktober 2020 10:00 - 15:30
Plats: Frimurarehotellet, Linköping

Välkommen till workshop för bröstcancer!


15
OKT
2020

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 15 oktober 2020 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom (länk kommer senare)

Föreläser gör Teresa Frisan, Department of Molecular Biology, UmU. Titel: "Bacterial genotoxins: an interface between infection and cancer biology"


20
OKT
2020

Syd

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 20 oktober 2020
Plats: Skype

Under 2020 kan du som är intresserad av och/eller arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


21
OKT
2020

Norr

Regiondag för professionen inom cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen

Tid: 21 oktober 2020
Plats: Via video och Regionsalen (f.d Fullmäktigesalen), Umeå

RCC Norr inbjuder till en webbaserad dag för profession inom cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen. Syftet med regiondagen att öka kunskapen om cancerrehabilitering. Årets tema är prehabilitering.


21
OKT
2020

Samverkan

Frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 21 oktober 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som arbetar i eller med vården ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om införandet av Min vårdplan. Under mötet ges även en uppdaterad status av det nationella arbetet.


22
OKT
2020

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 22 oktober 2020 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom (länk kommer senare)

Föreläser gör Richard Palmqvist, Department of Medical Biosciences, UmU. Title: To be announced.


23
OKT
2020

Uppsala Örebro

INSTÄLLT: Regiondag inom övre GI-cancer

Tid: 23 oktober 2020
Plats: Inställt

På grund av coronapandemin har det beslutats att flytta höstens planerade regiondag inom Övre-GI cancer. Vi planerar i stället att ha dagen under våren 2021.


28
OKT
2020

Uppsala Örebro

INSTÄLLT: Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 28 oktober 2020
Plats: INSTÄLLT

På grund av den nuvarande situationen inom sjukvården kommer alla schemalagda frågestunder om Min Vårdplan på 1177.se tillsvidare ställas in. Om du har frågor kring Min Vårdplan på 1177.se kan du kontakta cancersamordnaren i din region.


6
NOV
2020

Väst

Regiondag kolorektal

Tid: 6 november 2020
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

OBS! Datumet för dagen har ändrats. Mer information om regiondagen kommer längre fram.


11
NOV
2020

Samverkan

Frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 11 november 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som arbetar i eller med vården ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om införandet av Min vårdplan. Under mötet ges även en uppdaterad status av det nationella arbetet.


12
NOV
2020

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 12 november 2020 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom (länk kommer senare)

Föreläser gör Paulina Wanrooij, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, UmU. Title: To be announced.


17
NOV
2020

Syd

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 17 november 2020
Plats: Skype

Under 2020 kan du som är intresserad av och/eller arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


25
NOV
2020

Uppsala Örebro

INSTÄLLT: Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 25 november 2020
Plats: INSTÄLLT

På grund av den nuvarande situationen inom sjukvården kommer alla schemalagda frågestunder om Min Vårdplan på 1177.se tillsvidare ställas in. Om du har frågor kring Min Vårdplan på 1177.se kan du kontakta cancersamordnaren i din region.


2
DEC
2020

Samverkan

Frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 2 december 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som arbetar i eller med vården ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om införandet av Min vårdplan. Under mötet ges även en uppdaterad status av det nationella arbetet.


26
JAN
2021

Väst

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Tid: 26 januari 2021
Plats: VGR Campus nya varvet - Göteborg

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. Utbildningen ges våren 2021 och består av två internat och en examinationsdag.