Kalender

I kalendern hittar du både utbildningar, webbsändningar och events som vi anordnar.
Om du vill se våra tidigare webbsändningar så finns de i vår filmkanal på Youtube.
Mellansverige
Regiondag - barnonkologi
Tid: 24 april 2024
Plats: Gävle

Välkommen till en regiondag för dig som jobbar med barnonkologi.

Utbildning
Regiondag hematologi
Tid: 24 april 2024
Plats: Stockholm

Välkommen till regiondag fylld av kunskapsutbyte och nätverkande för er som jobbar inom hematologi.

Mellansverige
Nätverksträff - Tjocktarm, ändtarm och anal
Tid: 25 april 2024
Plats: Örebro

Välkommen till en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom tjocktarm-, ändtarm- och analcancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte - Gynekologisk cancer
Tid: 25 april 2024
Plats: Örebro

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för gynekologisk cancer.

Mellansverige
Vårdprocessmöte - Matstrupe-/magsäckscancer
Tid: 25 april 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett vårdprocessgruppmöte för matstrupe-/magsäckscancer.

Utbildning
En dag för teamet runt patienten med cancer
Tid: 25 april 2024
Plats: Lund

RCC Syd hälsar varmt välkomna till ”En dag för teamet runt patienten med cancer” med fokus på involvering av patienter i forskning, dans för hälsa, etik, levnadsvanor, unga vuxna i cancervården och förbättringsarbete inom omvårdnad.

Utbildning
Regiondag hudtumörer
Tid: 25 april 2024
Plats: Stockholm eller via länk

Denna eftermiddag tar ett grepp om hudbedömningar, onkologiska behandlingar av hudmelanom, familjära melanom, prevention, teledermatoskopi och annat aktuellt inom hudtumörer.

Utbildning
Digital utbildningsdag för dyplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor
Tid: 26 april 2024
Plats: Distans

Utbildningsdagen riktar sig till dysplasibarnmorskor och -sjuksköterskor med goda förkunskaper om HPV och cervixdysplasi.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 2 maj 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Utbildning
Workshop – Urinvägsproblem efter bäckencancerbehandling
Tid: 3 maj 2024
Plats: Lund

Välkommen till en workshop om urinvägsproblem efter bäckencancerbehandling.

Utbildning
Regiondag Lungcancer
Tid: 3 maj 2024
Plats: Stockholm

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och Regional Arbetsgrupp (RAG) bjuder in till regiondag om regionens arbete med patienter som har lungcancer i palliativt skede.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte – hudcancer
Tid: 6 maj 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för hudcancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte - Huvud och hals
Tid: 6 maj 2024
Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för huvud och hals.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 7 maj 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Samverkan
Standardiserade vårdförlopp - resultat på kort och lång sikt
Tid: 7 maj 2024
Plats: Online

Välkommen till ett webbsänt seminarium där vi presenterar resultat ur årsrapporten för standardiserade vårdförlopp i cancervården. Hur svarar patienter att de upplever förloppet, och hur skiljer sig ledtiderna över landet?

Väst
Kvällsföreläsning för bättre hälsa - Sunda solvanor, oavsett hudfärg
Tid: 7 maj 2024
Plats: Trappscenen, Stadsbiblioteket Göteborg, Götaplatsen 3
Mellansverige
Sjukvårdsregionalt SVF-samordnarmöte
Tid: 8 maj 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett sjukvårdsregionalt SVF-samordnarmöte.

Mellansverige
Regional arbetsgrupp - Tarmcancerscreening
Tid: 8 maj 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett möte för den regionala arbetsgruppen för tarmcancerscreening.

Samverkan
Utbildningswebbinarie - Datauttag IPÖ
Tid: 8 maj 2024
Plats: Online

Välkommen på ett utbildningswebbinarie i datauttag från IPÖ.

Väst
Digital nätverksträff på temat cancerrehabilitering/livskvalitet
Tid: 14 maj 2024
Plats: Online

Patient- och närståenderådet vid RCC Väst bjuder in patient- och närståendeföreträdare och patientföreningar till en digital nätverksträff. Nätverksträffen kommer att ha ett regionalt perspektiv.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte – urotelialcancer
Tid: 15 maj 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för urotelialcancer.

Norr
Utbildning om Standardiserade vårdförlopp, SVF
Tid: 15 maj 2024
Plats: Online

Välkommen till en digital halvdag om standardiserade vårdförlopp, SVF. Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med SVF i norra sjukvårdsregionen. Du får en introduktion till och överblick av SVF, men också möjlighet till fördjupning i frågor som rör kodning och patientfall.

Utbildning
Cancerrehabilitering utifrån patientens perspektiv
Tid: 15 maj 2024
Plats: Distans

Välkommen till ett webbinarium med fokus på cancerrehabilitering utifrån patientens perspektiv.

Utbildning
Nyheter gällande patient-enkäter (PROM) IPÖ prostatacancer
Tid: 15 maj 2024
Plats: Distans

Välkommen att delta i utbildningswebbinarium för patient-enkäter i IPÖ prostatacancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppmöte - Lever/galla
Tid: 16 maj 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett vårdprocessgruppmöte för lever/galla.

Utbildning
De Nödvändiga Samtalen för kontaktsjuksköterskor
Tid: 20 maj 2024
Plats: Lund

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för kontaktsjuksköterskor i Södra sjukvårdsregionen.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte - prostatacancer
Tid: 21 maj 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för prostatacancer.

Mellansverige
Vårdprocessgruppmöte - Prostata
Tid: 21 maj 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett vårdprocessgruppmöte för prostatacancer.

Utbildning
De Nödvändiga Samtalen för SVF-koordinatorer
Tid: 21 maj 2024
Plats: Lund

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för SVF- koordinatorer i Södra sjukvårdsregionen.

Samverkan
RCC-dagen 2024
Tid: 22 maj 2024
Plats: Distans

Välkommen till RCC-dagen 2024!

Norr
Nätverksträff i palliativ vård 2024
Tid: 22 maj 2024 - 23 maj 2024
Plats: Hotell Hallstaberget, Sollefteå

För att utveckla den palliativa vården i norra sjukvårdsregionen bjuder RCC Norr varje år in dig som på olika sätt arbetar i den specialiserade palliativa vården till nätverksdagar.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor - Sköldkörtel
Tid: 23 maj 2024
Plats: Online

Välkommen till en digital nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom sköldkörtelcancer.

Samverkan
Webbsänt seminarium - vårdprogram för cancerrehabilitering av barn och ungdom
Tid: 23 maj 2024
Plats: Webbsändning

Seminariet presenterar det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering av barn och unga. Det första i sitt slag. Patient- och anhörigrepresentanter beskriver när cancerrehabilitering är avgörande.

Samverkan
Lunchwebbinarie: Övervikt, livsstil och cancer – hur hänger de samman?
Tid: 27 maj 2024
Plats: Online

Regionala cancercentrum uppmärksammar European Week Against Cancer med fem digitala lunchföreläsningar med fokus på cancer och levnadsvanor. Föreläsningar hålls av med experter inom olika ämnen 27–31 maj. Målgrupp är personal i cancervården, primärvården och obesitasvården. Intresserade tjänstepersoner.

Mellansverige
Nätverksträff kontaktsjuksköterskor - Gynekologi
Tid: 28 maj 2024
Plats: Uppsala

Välkommen till en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologi.

Samverkan
Lunchwebbinarie: Mat och cancer – vad stämmer egentligen?
Tid: 28 maj 2024
Plats: Online

Regionala cancercentrum uppmärksammar European Week Against Cancer med fem digitala lunchföreläsningar med fokus på cancer och levnadsvanor. Föreläsningar hålls av med experter inom olika ämnen 27–31 maj. Målgrupp är personal i cancervården och primärvården.

Samverkan
Lunchwebbinarie: Alkoholkonsumtionens inverkan på cancerbehandling
Tid: 29 maj 2024
Plats: Online

Regionala cancercentrum uppmärksammar European Week Against Cancer med fem digitala lunchföreläsningar med fokus på cancer och levnadsvanor. Föreläsningar hålls av med experter inom olika ämnen 27–31 maj. Målgrupp är personal i cancervården.

Samverkan
Lunchwebbinarie: Solskyddsråd i praktiken – hudläkarens perspektiv
Tid: 30 maj 2024
Plats: Online

Regionala cancercentrum uppmärksammar European Week Against Cancer med fem digitala lunchföreläsningar med fokus på cancer och levnadsvanor. Föreläsningar hålls av med experter inom olika ämnen 27–31 maj. Målgrupp är personal i primärvård, barnhälsovård, intresserade tjänstepersoner.

Samverkan
Lunchwebbinarie: Nya nikotinprodukter- Vilka är de och vad vet vi om dess hälsoeffekter?
Tid: 31 maj 2024
Plats: Online

Regionala cancercentrum uppmärksammar European Week Against Cancer med fem digitala lunchföreläsningar med fokus på cancer och levnadsvanor. Föreläsningar hålls av med experter inom olika ämnen 27–31 maj. Målgrupp är cancervården, primärvården och intresserade tjänstepersoner.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 4 juni 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Mellansverige
Samverkansforum Lif/RCC Mellansverige
Tid: 12 juni 2024
Plats: Hubben konferensrum 3, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala

RCC Mellansverige bjuder in till en eftermiddag på Uppsala Science Park

Sydöst
Utvecklingskraft cancer 2024
Tid: 4 september 2024
Plats: Digitalt

Välkommen till RCC Sydösts årliga konferens för dig som är intresserad av utvecklingsfrågor inom cancervården! Du har möjlighet att delta hela dagen eller på utvalda delar av programmet.

Norr
Vårdprocessmöte och chefsmöte för urologisk cancer
Tid: 12 september 2024 - 13 september 2024
Plats: Umeå

Vi bjuder in till ett gemensamt möte kring vårdprocesserna för urologisk cancer.

Utbildning
Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre
Tid: 18 september 2024 - 5 mars 2025
Plats: to be announced

I kursen Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre vägleds du i att djupare förstå och driva förbättringsarbete i din arbetsvardag genom personlig utveckling och konkreta verktyg.

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte – Lymfom
Tid: 10 oktober 2024
Plats: Gävle

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för lymfom.

Mellansverige
Regiondag - Lymfom
Tid: 11 oktober 2024
Plats: Gävle

Välkommen till en regiondag om maligna lymfom.

Norr
Kunskapsdagar för behandlingssjuksköterskor
Tid: 16 oktober 2024 - 17 oktober 2024
Plats: Norrlands universitetssjukhus, Umeå och online

Kunskapsdagarna riktar sig till dig som är behandlingssjuksköterska i norra sjukvårdsregionens cancervård.

Mellansverige
Regiondag - Tjock-, ändtarms- och analcancer
Tid: 18 oktober 2024
Plats: Ej bestämt

Välkommen på en regiondag för dig som jobbar med Tjock-, ändtarms- och analcancer.

Mellansverige
Nätverksdag prostatacancer
Tid: 14 november 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett nätverksmöte för dig som jobbar med prostatacancer.

Samverkan
Nationellt webbinarium om sexuell hälsa och rehabilitering efter bäckencancer
Tid: 15 november 2024
Plats: Webbinarium

Ett brett program med föreläsningar av specialister på smärta, fertilitet, HPV och sexuella övergrepp, testosteron med mera. Med kroppen som utgångspunkt.