Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

1
OKT
2021

Samverkan

Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

Tid: 1 oktober 2021 - 10 november 2021
Plats: Distans

Nytt kurstillfälle startar 1 oktober.


11
OKT
2021

Väst

Cytostatikakörkort

Tid: 11 oktober 2021 - 11 november 2021
Plats: Göteborg

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor i Västra Götalandsregionen och Region Halland som hanterar cytostatika.


27
OKT
2021

Samverkan

Lindring bortom boten

Tid: 27 oktober 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.


27
OKT
2021

Samverkan

Forum alkohol

Tid: 27 oktober 2021
Plats: Digitalt

Samtal om alkohol - med patienter med kurativ och kronisk cancer


28
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 28 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


28
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 28 oktober 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.


28
OKT
2021

Samverkan

Prospektiva randomiserade registerstudier – med exempel från hjärt-kärlforskning

Tid: 28 oktober 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online


29
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 29 oktober 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).


1
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom

Tid: 1 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


3
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer

Tid: 3 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


3
NOV
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer

Tid: 3 november 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.


8
NOV
2021

Väst

Cytostatikakörkort

Tid: 8 november 2021 - 9 december 2021
Plats: Göteborg

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor i Västra Götalandsregionen och Region Halland som hanterar cytostatika.


9
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 9 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


10
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer

Tid: 10 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


10
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer

Tid: 10 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


11
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 11 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


11
NOV
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte cancerprevention

Tid: 11 november 2021 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.


11
NOV
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 11 november 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Martin Rutegård, WCMM and Department of Surgical and Perioperative Sciences, UmU.


12
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 12 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


12
NOV
2021

Sydöst

Processmöte hudmelanom

Tid: 12 november 2021 09:00 - 12:00
Plats: Online


12
NOV
2021

Mellansverige

Höstmöte tjock- och ändtarmscancer

Tid: 12 november 2021 09:00 - 14:30
Plats: Online

Vårdprocessgruppen för tjock- och ändtarmscancer bjuder in till höstmöte den 12 november 2021. Mötet hålls digitalt och riktar sig främst till sjukvårdspersonal samt patient- och närståendeföreträdare inom tjock- och ändtarmscancer.


15
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 15 november 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.


15
NOV
2021

Sydöst

Referensgruppsmöte cervixcancerprevention (sjukvårdsregionalt)

Tid: 15 november 2021 13:00 - 16:00
Plats: Online


16
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 16 november 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).


17
NOV
2021

Samverkan

Kurs i basal gastroskopi och koloskopi

Tid: 17 november 2021
Plats: Göteborg

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal gastroskopi och koloskopi i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst. Kursen riktar sig till blivande endoskoperande sköterskor och till ST-läkare i medicinsk gastroenterologi.


17
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer

Tid: 17 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


17
NOV
2021

Sydöst

Palliation sydöst 2021

Tid: 17 november 2021 14:00 - 16:00
Plats: Online


18
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


18
NOV
2021

Samverkan

Lindring bortom boten

Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.


18
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


18
NOV
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 18 november 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Charlotta Dabrosin, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV), Linköping University


19
NOV
2021

Sydöst

Regionalt REK-möte ÖGI cancer

Tid: 19 november 2021 09:30 - 15:00
Plats: Hotell Högland, Nässjö


19
NOV
2021

Norr

Workshop: Standardiserat vårdförlopp bröstcancer

Tid: 19 november 2021 13:00 - 14:30
Plats: Online

Du som inbjuds är en nyckelperson för att vårdflödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer.


23
NOV
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte mammografi

Tid: 23 november 2021 08:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för mammografi i Mellansverige.


23
NOV
2021

Mellansverige

Inspirationsdag: Fysisk aktivitet och träning vid cancer

Tid: 23 november 2021 09:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till en inspirationsdag om fysisk aktivitet och träning vid cancer. Ta del av föreläsningar om nya rön samt tips och råd vad gäller fysisk aktivitet och träning under och efter cancer.


23
NOV
2021

Syd

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

Tid: 23 november 2021
Plats: Webbutbildning

Denna workshop riktar sig både till er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS.


24
NOV
2021

Samverkan

Hur fungerar kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige idag?

Tid: 24 november 2021 08:30 - 09:15
Plats: Online

En presentation av delrapporten kring den studie som Karlstads universitet driver i samverkan med RCC Väst och RCC Syd. Studien är ett nationellt forskningsprojekt som syftar till att kartlägga kontaktsjuksköterskeverksamheten.


24
NOV
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer

Tid: 24 november 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.


24
NOV
2021

Mellansverige

Föreläsning om premaligna pankreascystor

Tid: 24 november 2021 15:00 - 16:30
Plats: Online

Vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer i Sjukvårdsregion Mellansverige bjuder in till en digital föreläsning om det efterfrågade ämnet premaligna pankreascystor.


25
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 25 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


25
NOV
2021

Samverkan

Hur fungerar kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige idag?

Tid: 25 november 2021 08:30 - 09:15
Plats: Online

En presentation av delrapporten kring den studie som Karlstads universitet driver i samverkan med RCC Väst och RCC Syd. Studien är ett nationellt forskningsprojekt som syftar till att kartlägga kontaktsjuksköterskeverksamheten.


25
NOV
2021

Mellansverige

Möte för patient- och närståenderådet

Tid: 25 november 2021 13:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till möte för RCC Mellansveriges patient- och närståenderåd.


25
NOV
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 25 november 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Ulrika Rönningås, Onkologkliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.


30
NOV
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte hypofystumörer

Tid: 30 november 2021 13:00 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för hypofystumörer i Sjukvårdsregion Mellansverige.


2
DEC
2021

Samverkan

Nationellt webbinarium om sexuell hälsa vid bäckencancer

Tid: 2 december 2021 13:00 - 16:15
Plats: Online

Sexuella behov försvinner inte för att man får en allvarlig sjukdom men både behov och förutsättningar kan förändras.


2
DEC
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte cancerprevention

Tid: 2 december 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.


2
DEC
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 2 december 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Sophia Harlid, Department of Radiation Sciences, UmU.


3
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 3 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


3
DEC
2021

Sydöst

Regionmöte om hjärntumörer

Tid: 3 december 2021 09:30 - 15:00
Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta


7
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 7 december 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).


8
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 8 december 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.


8
DEC
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte barnonkologi

Tid: 8 december 2021 13:00 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för vårdprocessgruppen för barnonkologi i Sjukvårdsregion Mellansverige.


9
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom

Tid: 9 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


9
DEC
2021

Syd

Tid: 9 december 2021
Plats: Digitalt

Den 9 december bjuder RCC Syd in till ett möte för chefer och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.


14
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 14 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


14
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer

Tid: 14 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


15
DEC
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer

Tid: 15 december 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.


17
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 17 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


2
FEB
2022

Väst

Kurs i mindfulness

Tid: 2 februari 2022 09:00 - 15:00
Plats: Göteborg

Det här är en kurs för dig som är intresserad av att jobba med mindfulness med cancerpatienter i grupp. Du kommer att få lära dig om vad mindfulness är och hur du kan använda det som ett verktyg i din yrkesroll.


3
FEB
2022

Väst

Kurs i mindfulness

Tid: 3 februari 2022 09:00 - 15:00
Plats: Göteborg

Det här är en kurs för dig som är intresserad av att jobba med mindfulness med cancerpatienter i grupp. Du kommer att få lära dig om vad mindfulness är och hur du kan använda det som ett verktyg i din yrkesroll.


4
FEB
2022

Mellansverige

Regiondag inom malignt melanom

Tid: 4 februari 2022 09:30 - 15:30
Plats: Universitetssjukhuset Örebro, Wilandersalen

Välkommen till regiondagen inom malignt melanom i Sjukvårdsregion Mellansverige. Dagen vänder sig till vårdpersonal intresserade av malignt melanom vid klinik för allmän onkologi, kirurgi, hud, plastikkirurgi, öron-näsa-hals, avdelning för patologi, privatmottagningar och vårdcentraler.


16
FEB
2022

Syd

Introduktionskurs GCP

Tid: 16 februari 2022
Plats: online

Detta är en introduktionskurs i Good Clinical Practice (GCP). Kursen riktar sig både till läkare och sjuksköterskor.


13
SEP
2022

Syd

Repetitionskurs i GCP

Tid: 13 september 2022
Plats: Hässleholm

Detta är en repetitionskurs där tidigare GCP-utbildning är ett krav. Kursen ägnar mycket tid åt problemlösning, diskussion och reflektion.