Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

1
MAR
2021

Syd

Cancerrehabilitering i primärvården: utbildningsmaterial

Tid: 1 mars 2021 - 30 juni 2021
Plats: Utbildningsfilmer

Vad behöver du som arbetar inom primärvården känna till för att bättre kunna ta emot patienter/remisser för cancerrehabilitering? RCC Syd har tagit fram utbildningsmaterial som riktar sig till primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och kanske även sjuksköterskor.


9
MAR
2021

Syd

Good clinical practice grundkurs

Tid: 9 mars 2021
Plats: Kursen sker digitalt

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.


9
MAR
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte livmoderhalscancerprevention

Tid: 9 mars 2021 10:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention i Mellansverige.


9
MAR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 9 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


11
MAR
2021

Mellansverige

Webbinarium: Nutrition vid cancerbehandling

Tid: 11 mars 2021 09:30 - 16:00
Plats: Webbinarium

Frågorna om vilken mat som är den bästa för personer med cancer är många och budskapen motstridiga. Detta kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Under det här kostnadsfria webbinariet sätter vi fokus på nutrition under och efter cancerbehandling, för att reda ut vad forskningen säger och sticka hål på de vanligaste myterna.


11
MAR
2021

Syd

Webbinarium: Att lindra smärta

Tid: 11 mars 2021
Plats: Microsoft Teams

För alla yrkeskategorier som arbetar med patienter som har cancer.


11
MAR
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte sköldkörtelcancer

Tid: 11 mars 2021
Plats: Video

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer. Mötet sker digitalt via Teams.


16
MAR
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte cancerprevention

Tid: 16 mars 2021 13:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.


17
MAR
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte bröstradiologi

Tid: 17 mars 2021 08:00 - 12:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för bröstradiologi i Mellansverige.


18
MAR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt njurcancer

Tid: 18 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.


18
MAR
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 18 mars 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Kathrin Wode, RCC Stockholm Gotland. Titel: Komplementär- och integrativmedicin i cancervården - hur kan vi råda patienterna


23
MAR
2021

Samverkan

Nationell arbetsgrupp för OPT

Tid: 23 mars 2021 08:00 - 16:00
Plats: Video

Möte för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).


23
MAR
2021

Norr

Workshop kring SVF för buksarkom

Tid: 23 mars 2021 09:30 - 11:30
Plats: Digitalt möte

Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för buksarkom.


24
MAR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt melanom

Tid: 24 mars 2021 15:00 - 16:30
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte kring individuell patientöversikt (IPÖ) melanom.


25
MAR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 25 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


26
MAR
2021

Syd

Webbinarium om tidig diagnostik och uppföljning av lymfödem

Tid: 26 mars 2021
Plats: Onlinesändning


7
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 7 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


7
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 7 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


8
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt njurcancer

Tid: 8 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.


13
APR
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte cancerprevention

Tid: 13 april 2021 13:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.


13
APR
2021

Norr

Workshop: Standardiserat vårdförlopp för hudmelanom

Tid: 13 april 2021 14:00 - 16:00
Plats: Via Zoom

Välkommen till en digital workshop med fokus på kodning och kvalitetssäkring inom SVF för hudmelanom. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt.


13
APR
2021

Mellansverige

Föreläsning sexuell hälsa, del 2: Bemötande i vården

Tid: 13 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: cancercentrum.se/mellansverige

RCC Mellansverige kommer i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering under våren sända en föreläsningsserie om ämnet sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Serien sänds i tre delar.


15
APR
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte bukspottkörtelcancer

Tid: 15 april 2021 13:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer. Mötet sker digitalt via Teams.


15
APR
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 15 april 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Teresa Frisan, Department of Molecular Biology, UmU. Titel: Bacterial genotoxins: an interface between infection and cancer biology


20
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 20 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


20
APR
2021

Stockholm Gotland

”Cytostatika som symtomlindring i palliativ vård

Tid: 20 april 2021
Plats: Digital föreläsning

I ett samarbete mellan Palliativt kunskapscenter i Stockholm och RCC Stockholm Gotland hålls en kostnadsfri digital föreläsning om cytostatika som symtomlindring vid palliativ vård.


21
APR
2021

Norr

Föreläsning MR prostata

Tid: 21 april 2021 10:30 - 12:00
Plats: Digitalt

Ett seminarium som syftar till att höja kvaliteten på MRT prostata i norra sjukvårdsregionen via synkronisering av det tekniska genomförandet. Dessutom ges en uppdatering inom AI, nationell svarsmall i INCA/Sectra och ett förslag till återkommande kollegial granskning av utförda undersökningar.


21
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt melanom

Tid: 21 april 2021 15:00 - 16:30
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte kring individuell patientöversikt (IPÖ) melanom.


22
APR
2021

Norr

Sjukvårdsregional cancerdag 2021

Tid: 22 april 2021
Plats: Digitalt möte

RCC Norr inbjuder chefssamråd, arbetsgrupper, patient- och närståendeföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare till en sjukvårdsregional cancerdag. På grund av det rådande läget kring Coronaviruset har vi beslutat att arrangera konferensen digitalt via Zoom.


22
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 22 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


22
APR
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 22 april 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Malin Sund, Department of Surgical and Perioperative Sciences, UmU. Titel presenteras inom kort.


23
APR
2021

Norr

The Translational Cancer Research Day

Tid: 23 april 2021 08:30 - 15:30
Plats: Via Zoom

The Translational Cancer Research Day is organized by the Faculty of Medicine at Umeå University and the Regional Cancer Center North. Poster session with poster price and round table discussions. Plenary session with local and invited prominent cancer researchers.


23
APR
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte lever-, gallvägs- och gallblåsecancer

Tid: 23 april 2021 09:00 - 15:00
Plats: Video

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för lever-, gallvägs- och gallblåsecancer. Mötet sker digitalt via Teams.


23
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 23 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


27
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 27 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


29
APR
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 29 april 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


4
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt njurcancer

Tid: 4 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.


6
MAJ
2021

Mellansverige

Föreläsning sexuell hälsa, del 3: Olika kulturer

Tid: 6 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: cancercentrum.se/mellansverige

RCC Mellansverige kommer i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering under våren sända en föreläsningsserie om ämnet sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Serien sänds i tre delar.


6
MAJ
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 6 maj 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Lixiao Wang, Department of Medical Biosciences, UmU. Titel presenteras inom kort.


11
MAJ
2021

Syd

Optimerad och jämlik cancervård

Tid: 11 maj 2021
Plats: Digitalt möte

Dialogmöte mellan regionala patientprocessledare, patient- och närståenderepresentanter, chefer i sjukvården samt företrädare för förvaltningarna i Södra sjukvårdsregionen.


11
MAJ
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte cancerprevention

Tid: 11 maj 2021 13:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.


28
MAJ
2021

Syd

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Tid: 28 maj 2021
Plats: OBS - ändrat till onlinekurs

Utbildning om klinisk forskning för chefer.


4
JUN
2021

Syd

Digital workshop om bäckencancerrehabilitering

Tid: 4 juni 2021
Plats: Teams


10
JUN
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 10 juni 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör Florentin Spaeth, Department of Radiation Sciences, UmU. Titel presenteras inom kort.


14
SEP
2021

Syd

Good clinical practice repetitionskurs

Tid: 14 september 2021
Plats: Hässleholm

Kursen vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP, och är en förutsättning för att inkludera patienter i kliniska studier.