Till regionspecifikt innehåll

Urinblåse- och urinvägscancer

Urinblåsecancer är näst efter prostatacancer den vanligaste urologiska tumörformen.

Vid urinblåse- och urinvägscancer är det vanligaste symtomet synligt blod i urinen. Så kallad urotelial cancer kan manifestera sig i hela urinvägarna från njurbäcken till urinrör, men urinblåsecancer är den helt dominerande tumörtypen. Sverige har en incidens på cirka 3 200 fall per år och varje år dör 700 individer till följd av urinblåsecancersjukdom (2018). Genomsnittsåldern vid insjuknande är 75 år och sjukdomen drabbar män tre gånger så ofta som kvinnor. 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Urinblåse- och urinvägscancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp och ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom urinblåse och urinvägscancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Om cancer i urinblåsa och urinvägar i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2022–2024, har en bilaga om cancer i urinblåsa och urinvägar (urotelial cancer).

Processplan cancer i urinblåsa och urinvägar 2022-24 (pdf, nytt fönster)

Sjukvårdsregional processledare

Ove Andrén

urolog

Norrlands universitetssjukhus

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för urinblåse- och urinvägscancer

Regionala processledare

Truls Gårdmark

överläkare

Danderyds sjukhus

Jessica Svens

sjuksköterska kirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset

Faith Jawdat

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Regional enhet för avancerad urotelial cancer vid Urologiska kliniken SUS och Urologsektionen Helsingborgs lasarett

Sedan första januari 2013 utgör cystektomiverksamheten vid är Urologiska kliniken SUS och Urologsektionen vid Helsingborgs lasarett en samverkande behandlingsenhet med särskild kompetens och gemensamt regionalt ansvar för patienter med avancerad urotelial cancer.

Behandlingsenheten säkrar kompetens och fortbildning i nära samverkan och erbjuder identiska och samordnade vårdprocesser. Tillsammans utförs denna kirurgi bägge sjukhusen med fördelning utifrån befintliga resurser och kompetens.

Ta del av remitteringsinformationen, (pdf, nytt fönster)

Regional patientprocessledare

Fredrik Liedberg

regional patientprocessledare urologisk cancer

Skånes universitetssjukhus

Sofia Kjellström

regional patientprocessledare urologisk cancer

Skånes universitetssjukhus

Kontakt

Firas Abdul-Sattar Aljabery

regional processledare

Region Östergötland

Regional vårdprocess urinblåse- och urinrörscancer

Vårdprocessen arbetar med att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med urinblåse- och urinrörscancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Framtagning av en regional medicinsk riktlinje.
  • Analys av de satta ledtiderna för standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsa och urinvägar.

Regional processägare

porträtt

Viveka Ströck

regional processledare urinblåsecancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Ernita Antoni Fazlic

utvecklingsledare

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst