Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer myelom

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för myelom. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

RCC Norr hänvisar till de läkemedelsregimer som har tagits fram nationellt.