Informationsstöd till regionerna

I den allmänna screeningen för tjock- och ändtarmscancer erbjuder RCC nationella dokument och informationsstöd. Syftet är att effektivisera och öka jämlikheten i den information som når medborgarna.

Erbjudandebrev, svarsbrev och påminnelser

Erbjudande och svarsbrev skickas ut centralt från ett gemensamt kansli och innehåller nästan identisk information i hela landet. Anpassningar görs i brevens högerkolumn, där plats för kontaktuppgifter och andra regionala uppgifter. Logotypen anpassas även efter respektive region. Dokumenten nedan innehåller den gemensamma, nationella informationen.

Texterna är anpassade efter 1177:s riktlinjer. 

Erbjudandebrev (pdf)

Svarsbrev negativt - inget blod i avföringen (pdf)

Svarsbrev omprov krävs (pdf)

Svarsbrev påminnelse om provtagning (pdf)

Svarsbrev positivt - blod i avföringen (pdf)

Hur ska vi kommunicera om screeningen?

Som stöd i regionernas kommunikation om screeningprogrammet har vi sammanställt en allmän budskapsplattform samt en budskapsplattform för kommunikation med invånare. Dessa ger vägledning om vilka uttryck, begrepp som rekommenderas, samt relevanta faktaunderlag.

Budskapsplattform tjock-ändtarmscreening allmän (pdf, nytt fönster)

Budskapsplattform tjock-ändtarmscreening invånare (pdf, nytt fönster)

Exempel på pressmeddelande, Region Dalarna (pdf, nytt fönster)

Bild på provkit (jpg)

Fakta och frågor och svar om tjock- och ändtarmscancer och screening

Sidan innehåller vanliga frågor och svar om både diagnosen tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) och om screeningprogrammet. Innehållet lämpar sig både som internt stöd för vårdpersonal och som stöd vid kommunikation med medborgare. Du kan även ladda ner frågorna och svaren som pdf.

Fakta om sjukdomen och screeningen (pdf, nytt fönster)

Frågor och svar