MENY
Till regionspecifikt innehåll

Cancerdiagnoser

Här hittar du samlat kunskapsstöd för respektive cancerdiagnos. Det är vårdprogram, behandlingsriktlinjer, kvalitetsregisterrapporter, registerspecifika dokument och övriga stöd som kan hjälpa dig i ditt arbete inom en specifik cancerdiagnos.. 

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Under varje diagnos finns även information om utvecklingsarbeten som pågår inom respektive diagnos. Till exempel arbetet med bröstcancercentrum, aktuella ledtider inom tjock- och ändtarmscancervården och regionala processägare inom respektive diagnos.

Under varje diagnos finns även en beskrivning av den regionala vårdprocessen i Västra sjukvårdsregionen. Där kan du läsa mer om aktuellt utvecklingsarbetet, se hur vården är organiserad i Västra sjukvårdsregionen, vilken eller vilka läkare som är regionala processägare, samt hitta kontaktuppgifter till stödteam på RCC Väst för respektive diagnos. 

Regionala medicinska riklinjer

Regionala vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riklinjer. I de fall det finns regionala medicinska riklinjer går dessa att ladda ner för under fliken vårdprogram för respektive diagnos. De regionala medicinska riktlinjerna är även inlänkade på de regionala vårdprocessidorna. 
Läs mer om det regionala vårdprocessarbetet här. 

Regionala medicinska riktlinjer (RMR) i VGR (extern länk) 


Mer information på 1177 Vårdguiden

Informationen på cancercentrum.se vänder sig i första hand till medarbetare i vården. Mer information om olika cancersjukdomar som riktar sig till allmänheten finns på 1177 Vårdguiden. Om du är patient och närstående och har frågor om sjukdomar, behandling, eller hur sjukvården är organiserad bör du vända dig till respektive sjukhus eller primärvården, eller ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Läs mer om sjukvården i Västra Götalandsregionen. 
Läs mer om sjukvården i Region Halland. 


Sidan uppdaterad: 1 april 2019