Nationellt vårdprogram bröstcancer

Vårdprogrammet för bröstcancer är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018. Innehållet följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancersjukvården.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf 3,8 MB, nytt fönster)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Faktaägare: Charlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — GotlandCharlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — Gotland

Sidan uppdaterad: 20 februari 2018

Regionalt