Registerbaserad forskningsdatabas för tjock- och ändtarmscancer

Det nationella kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer är länkat till andra register, i en forskningsdatabas – CRCBaSe. Det är en databas för klinisk epidemiologisk forskning.

I Colorectal Cancer data Base (CRCBaSe) finns omkring 77 000 individer som diagnosticerats med tjock- och ändtarmscancer, samt deras förstagradssläktingar ‒ föräldrar, syskon, barn.

I databasen har varje patient sex kontroller, det vill säga slumpvalda personer som ska representera den allmänna befolkningen. Även släktingar till kontrollerna ingår.

CRCBaSe har nationell täckning och gör det möjligt att utföra klinisk epidemiologisk forskning som kan leda till bättre vård och prognos för patienter med tjock- och ändtarmscancer.

Så gör du för att använda CRCBaSe för forskning

  1. Ansökan om tillgång till data från kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer skickas till nationellt ansvarigt RCC. Ange i ansökan om forskningen ämnas göras inom ramen för CRCBaSe.
    Datauttag ur kvalitetsregister
  2. När du har fått godkännande från kvalitetsregistret kan du göra en ansökan till CRCBaSe, med blanketten Ansökan för forskare (se länk nedan), som skickas in via e-post: crcbase@mmk.ki.se
    Ansökan om tillgång till CRCBaSe för forskare och verksamheter (Word-formulär)
  3. Ansökningar behandlas vid tre tillfällen under året: Från 15 februari, 15 maj och 15 oktober.
  4. Svar erhålles från styrgruppen för CRCBaSe inom fyra veckor efter ovanstående datum.

Variabellista

Variabler som finns i forskningsdatabasen listas i dokumentet nedan.

Vid ansökan raderas de flikar som inte är relevanta för studien i fråga. Bifoga sedan variabellistan till din ansökan.

Variabellista för CRCBaSe (excel, nytt fönster)

Forskningspublikationer

Här tar du del av forskning som gjorts med hjälp av CRCBaSe.

Autoimmune and Metabolic Diseases and the Risk of Early-Onset Colorectal Cancer, a Nationwide Nested Case-Control Study

Lundqvist E, Myrberg IH, Boman SE, Saraste D, Weibull CE, Landerholm K, Haapaniemi S, Martling A, Myrelid P, Nordenvall C.​​ Cancers (Basel). 2023 Jan 22;15(3):688.                     

CRCBaSe: a Swedish register-based resource for colorectal adenocarcinoma research

Weibull CE, Boman SE, Glimelius B, Syk I, Matthiessen P, Smedby KE, Nordenvall C, Martling A. Acta Oncol. 2023 Apr 8:1-8. doi: 10.1080/0284186X.2023.2197121. Online ahead of print. PMID: 37029990

Low-dose aspirin use and colorectal cancer survival in 32,195 patients-A national cohort study.

Shahrivar M, Weibull CE, Ekström Smedby K, Glimelius B, Syk I, Matthiessen P, Nordenvall C, Martling A. Cancer Med. 2023 Jan;12(1):315-324. PMID: 35717628

Hospital factors and metastatic surgery in colorectal cancer patients, a population-based cohort study.

Ljunggren M, Weibull CE, Rosander E, Palmer G, Glimelius B, Martling A, Nordenvall C. BMC Cancer. 2022 Aug 19;22(1):907. PMID: 35986249

Sex differences in metastatic surgery following diagnosis of synchronous metastatic colorectal cancer.

Ljunggren M, Weibull CE, Palmer G, Osterlund E, Glimelius B, Martling A, Nordenvall C. Int J Cancer. 2023 Feb 1;152(3):363-373. PMID: 36000990

Exposure to oestrogen and risk of anastomotic leakage after colorectal cancer surgery - A clue to the different leak rates in men and women.

Rutegård M, Moshtaghi-Svensson J, Weibull CE, Ottander U, Nordenvall C, Sund M. Colorectal Dis. 2022 Aug 25.  PMID: 36007883

Styrgrupp för CRCBaSe

Caroline Nordenvall

sammankallande i styrgruppen, kirurg

Karolinska Institutet

Niklas Zar

kirurg, ordf SCRCR

Region Jönköpings län

Anna Martling

kirurg

Karolinska Institutet

Bengt Glimelius

onkolog

Uppsala universitet

Ingvar Syk

kirurg

Lunds universitet

Karin Ekström Smedby

hematolog

Karolinska Institutet

Peter Matthiessen

kirurg

Örebro Universitet

Adjungerade till styrgruppen

Ida Hed Myrberg

biostatistiker

Karolinska Institutet

 

Sol Erika Boman

data scientist