Datauttag från kvalitetsregister

För datauttag från nationella kvalitetsregister gäller övergripande rutiner enligt informationen nedan. Denna process gäller för såväl enskilda forskare som myndigheter och företag som önskar göra uttag.

För datauttag av individdata för kvalitetssäkring avseende den egna verksamheten/kliniken, vänder du dig direkt till det stödteam som har nationellt ansvar för registret du är intresserad av.

Stöd för fördjupad analys av kvalitetsregisterdata

Så gör du för att ansöka om datauttag

Vill du ansöka om datauttag från kvalitetsregister ska du följa stegen nedan.

1. Ta kontakt med styrgrupp

Ta kontakt med registerhållaren eller någon annan i kvalitetsregistrets styrgrupp för att diskutera om det går att använda registrets data för det du har tänkt. Då kan du också få veta om något motsvarande projekt pågår någon annanstans samt om uttaget är förenat med kostnader.

2. Ansök om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten

Sker datauttaget för ändamålet att bedriva forskning ska en etikprövning skickas in till Etikprövningsmyndigheten. Gäller uttaget endast för kvalitetssäkring behöver du inte skicka in en etikprövning.

Etikprövning - så går det till, Etikprövningsmyndigheten

3. Skicka in ansökan till RCC

Skicka in ansökan om datauttag till det RCC som är nationellt ansvarigt för det kvalitetsregister du vill ha ut data ifrån. Du hittar adressen på sista sidan i blanketten. Observera att det är olika blanketter för forskning och kvalitetssäkring.

Forskning: ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister (pdf, nytt fönster)

Kvalitetssäkring: ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister (pdf, nytt fönster)

Avvikelse för datauttag ur vissa kvalitetsregister

Observera att datauttag från kvalitetsregister för ALL, AML/AUL, lymfom, sarkom samt matstrups- och magsäckscancer ansöks via separat blankett på Region Skånes webbplats.

Ansökan datauttag för ALL, AML/AUL, lymfom, sarkom samt matstrups- och magsäckscancer, Region Skåne

Kontaktuppgifter till centralt personuppgiftsansvarig (CPUA)

Kontaktuppgifter till CPUA för respektive region hittar du via länken nedan.

Rättigheter för registrerade och kontaktuppgifter till CPUA