MENY

Datauttag från kvalitetsregister

För datauttag från nationella kvalitetsregister gäller övergripande rutiner enligt flödesschemat. Denna process gäller för svåväl enskilda forskare som myndigheter och företag som önskar göra uttag.

Processflöde för datauttag ur kvalitetsregister

Blanketter för uttag från kvalitetsregister

Beroende på vilket kvalitetsregister du vill göra uttag från så gäller olika blanketter. Dokumenten är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

1. För uttag från kvalitetsregistren för bröstcancer, bukspottkörtelcancer, cancer i lever, gallblåsa och gallvägar, gynekologisk cancer, hjärntumörer, huvud- och halscancer, hypofystumörer, KLL, KML, lungcancer, malignt melanom, MDS, MPN, myelom, njurcancer, peniscancer, prostatacancer, sköldkörtelcancer, testikelcancer, tjock- och ändtarmscancer, urinblåscancer gäller blanketterna:

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister - kvalitetssäkring

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister - forskning

Adresser dit ansökan ska skickas finns längst bak på blanketterna.

2. För uttag från kvalitetsregistren för ALL, AML, lymfom, sarkom, matstrups- och magsäckscancer finns blanketter på Region Skånes webbplats

Förteckning av CPUA

Komplett förteckning av CPUA (central personuppgiftsansvarig) och stödjande RCC

Begäran om utdrag av personuppgifter

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) §26 har man som enskild person rätt att en gång om året kostnadsfritt få ett utdrag som visar vilka uppgifter som finns lagrade om en i olika register. För mer information se respektive kvalitetsregister.


Faktaägare: Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare

Sidan uppdaterad: 5 november 2018