Nyheter

Samverkan
De delar på uppdraget som nationell screeningsamordnare

Screening inom cancerområdet är en viktig insats för tidig upptäckt och behandling. För att förbättra samordningen av screeningverksamheten på nationell nivå har Regionalt cancercentrum i samverkan (RCC) förstärkt med nationell screeningsamordnare. Sedan 1 april delar Elin Ljungqvist och Anna Sandelin på uppdraget och arbetar tillsammans med olika ansvarsområden.

Samverkan
Nu lanseras nya Min vårdplan huvud- och halscancer

Idag lanserar RCC den nationella Min vårdplan huvud- och halscancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram för malignt melanom

Det nationella vårdprogrammet för malignt melanom och bilagan om familjärt melanom har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan den 21 juni 2022.

Samverkan
Kommenterar till cancerfondens pressmeddelande om väntetiderna i cancervården

Cancerfonden har uppmärksammat att väntetiderna i cancervården är för långa, och endast har förbättras marginellt under de år som SVF-satsningen har pågått. Regionala cancercentrum i samverkan, RCC håller med om att väntetiderna fortfarande är oacceptabelt långa i Sverige och att vi fortfarande har en lång väg kvar innan vården är jämlik.