Läkemedelsregimer ALL

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.

Sidan uppdaterad: 10 april 2017

Regionalt